Zelenější Trondheim

27. 02. 2019

Přinášíme první postřehy z bilaterálního setkání mezi českými a norskými partnery, které se koná ve dnech 26. - 28. 2. 2019 v norském městě Trondheim.

Co nás naučila prezentace z norského Trondheimu? Po teoretické stránce vlastně nic nového, ale v konkrétních krocích už jsou rozdíly značné. Vybrali jsme pro vás několik námětů k zamyšlení z jejich prezentace: MiljøpakkenZelenější Trondheim: vize - strategie - projekty.

Víze a strategie: 

 • Ve městě chtějí mít méně aut a více příležitostí pro chodce, cyklisty, či uživatele veřejné dopravy.
 • Město má ambiciózní, ale realistické cíle. Město chce jít do změn naplno.
 • Rozpočet města na dopravu je vyvážený. Neboli cca 50% jde na opatření udržitelné dopravy.
 • Politici si aktivně zapojují do změn.

Jen malý komentář z českého pohledu: Vize nastavit také umíme, ale zaujalo nás, jak tu vizi dokázali přetavit do konkrétního projektu.

Projekty - zatím vybereme jen jeden.

 1. Město má klasickou rušnou radiálu, po které denně projede tisíce aut. Vláda chce městu pomoci a tak zafinancovala tunel pod městem, který odvedl hlavní dopravu.
 2. Vláda dává ale městu podmínku. Stávající silnici musíte zklidnit, postavit tam cyklostezku a další opatření pro lidi.
 3. Město diskutuje s občany a společně se dohodnou na tom, že nejprve zkusí zkušební provoz.  Silnice se zredukuje ze čtyř pruhů na dva a zbylý prostor se využije jen pro cyklisty a chodce. 
 4. Souběžně jsou vedena jednání s obchodníky, jak by mohly na ulici vyrůst obchody, kavárny, restaurace.
 5. Samozřejmě bylo mnoho nápadů a mnoho i politických bojů, jak využit daný prostor, ale diskuse nakonec směřovala k zadaní konkrétní projektové dokumentace, která již navrhuje trvalá opatření.
 6. Na scénu přichází dopravní inženýr, architekt a další odbrorníci, aby společně s veřejností navrhli řešení, která budou skutečně pro lidi.

Vidíte ten rozdíl mezi plánováním v Česku a v Norsku?

Samozřejmě v rámci prezentace zaznělo daleko více zajámavostí, ale chceme vám to dávat po kapkách a pokud možno v takovém úhlu pohledu, který je v Česku zatím málo znám. Každopádně prezentace je volně k dispozici.

Bilaterální setkání proběhlo v rámci projektu WINSPIRE. Za českou stranu se akce účastní zástupci Zlína, Třince, Třebíče a Říčan a dále zástupci FD ČVUT v Praze, UJEP v Ústí nad Labem a Asociace měst pro cyklisty (od 29. 3. 2019 spolek Partnerství pro městskou mobilitu).

O Miljøpakken (Greener Trondheim)

Miljøpakken (Greener Trondheim) je oceněné partnerství pro udržitelnou dopravu. Od roku 2010 do roku 2025 budeme investovat 15 miliard NOK  do silnic, zařízení pro pěší a cyklisty a veřejnou dopravu. Více zde.  

Peníze jsou investovány do hlavních a místních silnic, veřejné dopravy, životního prostředí, bezpečnosti provozu a infrastruktury pro cyklisty a chodce.

Cílem je snížit emise skleníkových plynů, dopravní zácpy, hluk způsobený dopravou a počet dopravních nehod prostřednictvím lepšího řízení dopravy a většího podílu pěších, jízdních kol, a dopravy autobusem nebo tramvají.

Cílem programu je také snížit emise v komunálním sektoru, územní plánování a parkování jsou nedílnou součástí programu.

Výsledky 2010-2014 (poslední celostátní dopravní průzkum)

 • Doprava: 11% snížení celkového počtu cest autem
 • Veřejná doprava: 40% nárůst počtu cest veřejnou dopravou
 • Cyklistika: 9% nárůst celkového počtu cest na kole a 20% nárůst cest na kole do centra města (Midtbyen)

Jde společný projekt, na kterém se podílí Trøndelag county authority, město Trondheim, the Norwegian Public Roads Administration (norská obdoba ŘSD, má na starost správau cest vlastněných státem) and the National agency for railway services (správa železniční sítě).

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Prezentace

Greener Trondheim.pdf (7.3 MB)
Aktuality