Inspirace pro Státní zdravotní ústav

17. 02. 2019

Ve Velké Británii existuje britský národní institut zdrav. V Česku je podobnou institucí Státní zdravotní ústav. Bude moci  jednatel Asociace měst pro cyklisty Jaroslav Martinek reagovat podobně, jak ředitel Sustrans Xavier Brice na návrh pokynů národního institutu zdraví pro oblast tělesné aktivity?

O co řekl?

Xavier Brice, výkonný ředitel Sustrans, se takto vyjádřil v reakci na doporučení britského národního institutu zdraví (NICE – National Institute for Health and Care Excellence) budovat novou a kvalitnější infrastrukturu, která bude preferovat pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu před dopravou automobilovou:

 „Jsme rádi, že tento návrh Národního institutu zdraví a zdravotní péče klade na první místo potřeby nejzranitelnějších účastníků dopravního provozu, protože už příliš dlouho v našich městech a obcích dominují auta. Proměna ulice v prostor určený lidem nejenže podpoří aktivní způsoby dopravy, ale pomůže vytvořit bezpečnější prostředí pro každého, kdo se pohybuje po městě.

Zapojit do procesu proměny městských ulic a čtvrtí místní obyvatele a úřady je zcela zásadní, jen tak lze zajistit, aby budoucí podoba pomáhala řešit právě ty problémy, na které zde každodenně narážejí; navíc se tento přístup podle zkušeností pozitivně odrazí na vyšším podílu aktivní dopravy. V celé Británii však musíme udělat mnohem víc, než vytvoříme takové podmínky, aby na krátké cesty byla aktivní doprava prvotní volbou.

Vyšší podíl cyklistů a chodců je součástí řešení mnoha problémů, kterým čelíme, včetně dopravní přetíženosti, znečištěného ovzduší a obrovského nedostatku fyzické aktivity. Tento návrh ukazuje, jak – pomocí praktických stavebních a infrastrukturálních opatření - naše problémy řešit, a současně jak ochránit ty, kdo chtějí jezdit na kole nebo chodit pěšky.“

https://www.sustrans.org.uk/news/sustrans-response-nice-proposed-guidelines-physical-activity

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality