Asi máme problém: Strategie pro města - Princip 3: Podpora aktivní dopravy a příspěvky ze SFDI

07. 05. 2019

Pokračujeme v seriálu o budoucnosti mobility v našich městech. Seriál je inspirován britským ministerstvem dopravy, které připravilo svou strategii Budoucnost mobility: Strategie pro města. Dokument byl přeložen a dnes zveřejňujeme k diskusi princip 3. Pěší, cyklistická a aktivní doprava musí zůstat tou nejlepší možností dopravy na krátké vzdálenosti ve městech a obcích.

Diskuse bude tentokrát o to živější, že právě dnes na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury byla zveřejněna zpráva, že Výbor SFDI na svém jednání dne 30.4.2019 schválil letošní příspěvky na:

  • výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Celkově byl schválen příspěvek pro 29 akcí s limitní výší příspěvku 351,2 mil. Kč. I přes výrazné navýšení původně rozpočtované částky ve výši 200 mil. Kč nemohly být podpořeny všechny žádosti, které splnily formální náležitosti, což jen potvrzuje obrovský zájem žadatelů o tento druh příspěvku a zároveň kvalitní přípravu předložených projektů. Celkově bylo předloženo 74 žádostí o příspěvek. Žadatelé, kteří neuspěli, budou moci znovu požádat o příspěvek na rok 2020. Cyklostezky schválené Výborem SFDI dne 30. dubna 2019 jsou ke stažení zde [PDF].
  • 127 akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy. Celková výše schválených příspěvků činí 514 mil. Kč. Původní rozpočet na zvyšování bezpečnosti ve výši 460 mil. Kč tak byl navýšen o dalších 54 mil. Kč. Celkově bylo předloženo 281 žádostí, ale stejně jako u příspěvků na cyklostezky nemohly být podpořeny všechny žádosti, které splnily formální náležitosti. Žadatelé, kteří neuspěli, budou moci znovu požádat o příspěvek na rok 2020. Schválené žádosti jsou zde [PDF].

A náš příspěvek k diskusi. Včera jsme zveřejnili článek o ochraně klimatu. Způsobů, jak jej řešit je tisíce, jedním z nich je i méně používat auta na krátké vzdálenosti a místo toho jezdit na kole, nebo chodit pěšky. K tomu je ale potřebné bezpečné pěší a cyklistické infrastruktury. Lidé by chodili a jezdili, ale bojí se. Dnes jezdit po frekventovaných silnicích je hotová sebevražda. Dobrá zpráva je, že města a obce si to uvědomují, připravují projekty ve velkém, ale nemají na to dostatek finančních prostředků. A tak hledají dotace, ať již na národní, či evropské úrovni. Dotační programy tu jsou, i finance tu jsou, ale zdá se, že pokud dojde na "lámání chleba", tak je jich málo.

Alokace na výstavbu cyklistických stezek a bezpečnostních opatření jsou toho důkazem. Pokud má být kvalitní česká vládní strategie městské a aktivní mobility, tak už by neměla být o tom, zda se bude podporovat výstavba cyklostezek a bezpečnostních opatření, ale v jaké výši?

Pokud bereme např. cyklostezky, tak berme, že nebyly podpořeny další projekty v celkové výši cca 170 mil. Kč. K tomu se chystají další velké projekty, např. u Hranic u řeky Bečva ve výši cca. 70 mil. Kč, takže logické otázky zní, jaká bude výše dotačních prostředků na cyklostezky v roce 2020? Jak si vážíme nových cyklostezek a nových bezpečnostních opatření? Bude nová vládní koncepce městské a aktivní mobility jen formálním dokumentem, nebo bude mít sílu něco změnit?

A nyní se můžeme dostat zpět k britské strategii, co vlastně napsala na adresu aktivní dopravy. Takže dále už jen překlad anglického originálu.

Čím vyšší je podíl pěší a cyklistické dopravy na území měst a obcí, tím lepší je tamní ovzduší a zdravotní stav obyvatel, tím méně problémů s dopravními zácpami. Tohle bude platit vždycky, bez ohledu na technologický rozvoj, automatizaci, elektrifikaci a nové způsoby dopravy.

Až 45 % všech cest, které probíhají na území měst a obcí v UK, je kratších než 3 km. Velkou část z nich by lidé mohli jít pěšky nebo jet na kole, tedy využít udržitelnou a aktivní dopravu, která podporuje místní ekonomiku a má pozitivní vliv na lidské zdraví.

Nové technologie a platformy by měly usnadnit dostupnost pěší a cyklistické dopravy pro maximální počet obyvatel a podpořit tak ambice a cíle Investiční strategie pro pěší a cyklistickou dopravu. Cyklistům a chodcům lze například nabídnout zobrazení vhodných tras včetně doby jízdy/chůze, ideální je nabízet tyto možnosti dopravy vždy, když jde o cestu na krátkou vzdálenost, případně plně integrovat chůzi a jízdu na kole i do delších cest, které lze rozdělit na několik etap.

Co říká studie: Zdravotní přínosy pěší a cyklistické dopravy

  • Pokud by v sedmi největších městech UK v letech 2017 až 2040 došlo k podobnému navýšení podílu cyklistické dopravy, jaké můžeme vidět v Londýně od roku 2000, až 34 000 případů osmi život ohrožujících onemocnění by nemuselo nastat.
  • Pravidelné dojíždění do práce na kole snižuje o 45 % riziko rozvoje rakoviny a o 46 % riziko rozvoje srdečních chorob (ve srovnání s dojížděním autem nebo veřejnou dopravou).
  • Lidé, kteří jdou pěšky nebo jedou na kole, bývají vystaveni výrazně menšímu množství nečistot v ovzduší než řidiči a pasažéři ve vozidlech jedoucích po stejné trase ve městě.

 

Rovněž podporujeme inovace, jejichž cílem je maximálně usnadnit aktivní dopravu co největšímu počtu seniorů a osob s nějakým typem postižení.

Případová studie: Revoluční technologie přináší pozitivní vliv jízdy na kole většímu počtu lidí

Otec a syn Mark a Hugo Palmerovi z Revolutionworks, společnosti se sídlem v Bristolu, vyvinuli zařízení, které efektivně mění klasické jízdní kolo v elektrokolo. Revos je odlehčená nízkonákladová adaptační sada, kterou lze snadno upevnit na kolo a zvýšit tím jeho rychlost až na 25 km/h.

Mark a Hugo věří, že jejich zařízení pomůže zpřístupnit jízdu na kole i dalším skupinám osob a přispěje k řešení problémů dopravně přetížených měst.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality