Strategie pro města - Princip 2: Inovace v oblasti mobility musí být přínosné pro všechny regiony

06. 05. 2019

Pokračujeme v seriálu o budoucnosti mobility v našich městech. Seriál je inspirován britským ministerstvem dopravy, které připravilo svou strategii Budoucnost mobility: Strategie pro města. Dokument byl přeložen a dnes zveřejňujeme k diskusi princip 2. Inovace v oblasti mobility musí být přínosné pro všechny regiony na území Spojeného království a pro všechny společenské skupiny.

Dostupnost dopravy je zásadním faktorem pro osobní svobodu i pohodu jedince, pro sociální soudržnost i fungující ekonomiku. Inovace v oblasti mobility nabízejí celou řadu možností, jak řešit nerovnosti v dostupnosti dopravy, bojovat s osamělostí a vytvořit maximálně inkluzivní společnost.

Dopravní politiku i služby v oblasti dopravy musí vláda a příslušné organizace a firmy připravovat s vědomým zohledněním potřeb všech obyvatel země. Kromě toho musí být jednoznačné, že nové služby povedou k rozšíření, a nikoliv omezení nabídky služeb mobility především v oblastech, kde nefunguje veřejná doprava. To znamená, že nabídka dopravních služeb bude dostupná i lidem bez připojení k internetu, bez chytrého mobilu nebo bez bankovního účtu.

Bez aktivní účasti veřejnosti a zohlednění potřeb stárnoucí populace a osob fyzicky, psychicky či sociálně znevýhodněných existuje vysoké riziko, že inovace již v okamžiku návrhu vyřadí ty části společnosti, které by z nich mohly profitovat nejvíc. Nové služby a technologie v oblasti mobility by měly být dostupné a inkluzivní od samého vzniku návrhu, tak je to v souladu s naší Integrační/Inkluzivní dopravní strategií.

Různé formy pomoci od lidského operátora například v současnosti přijímá řada osob s postižením, a vzhledem k tomu, že řízení auta je záležitost stále víc automatizovaná, musí tuto podpůrnou funkci převzít nová „zákaznická služba“, kterou bude poskytovat člověk nebo přístroj. Trend sdílených vozů a jízd zase musí zajišťovat i potřeby osob na invalidním vozíku nebo osob, které se kvůli určitému psychickému problému necítí dobře v přítomnosti cizí osoby.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality