Strategie pro města - Princip 7: Trh pro mobilitu musí být otevřený pro nové inovace

13. 05. 2019

Pokračujeme v seriálu o budoucnosti mobility v našich městech. Seriál je inspirován britským ministerstvem dopravy, které připravilo svou strategii Budoucnost mobility: Strategie pro města. Dokument byl přeložen a dnes zveřejňujeme k diskusi princip 7: Trh pro mobilitu musí být otevřený pro nové inovace, které poskytnou zákazníkům to nejlepší řešení.

Konkurenční a otevřený trh s mobilitou pomůže rozšířit nabídku zákazníkovi, posílit inovace a snížit ceny.

Digitálně podporované služby v oblasti mobility mohou cestujícím výrazně usnadnit dopravu, protože s dopravními aplikacemi lze každou cestu naplánovat integrovaně s využitím více způsobů dopravy.

Abychom však mohli plně realizovat všechny přínosy, je třeba se vyhnout fragmentaci trhu, stejně jako dominanci jedné či dvou velkých společností. Obrázek níže znázorňuje vizi toho, jak by trh s mobilitou mohl fungovat.

Obrázek

Realizace této vize však může být ohrožena následujícími faktory:

  • Na trhu se objeví dominantní firma: Provozovatel jediné dopravní platformy se stane dominantním hráčem na trhu, většina cestujících ve městě se k dopravě dostane přes jeho uživatelskou aplikaci. Tento provozovatel se pak snaží využít svého postavení na trhu a omezí nabízené služby na ty, které jsou pro něj nejvíce ziskové, což ovšem nemusí být ty, které zákazník či město potřebují nejvíc. Dominantní provozovatel navíc kontroluje podmínky vstupu na trh, což komplikuje situaci případným novým zájemcům o provozování služeb v oblasti dopravy.
  • Dochází k fragmentaci nebo izolovanosti na trhu: Provozovatelé služeb v oblasti mobility omezují přístup k službám jen na své vlastní aplikace. Zákazník se nedostane k širší nabídce služeb pro plánovanou cestu, prezentované služby jsou pouze v omezeném počtu, limitované majitelem určité platformy či aplikace.
  • Kvůli regulačním či komerčním překážkám je trh s městskou dopravou roztříštěný: Roztříštěnost regulačního prostředí přináší příliš velké překážky pro organizace, které se chtějí podílet na zajišťování služeb v oblasti mobility. Cestující tak musí využívat méně výhodné způsoby dopravy, protože nemá dostatek informací, které by mu umožnily plánovat nebo realizovat cestu integrovaně a efektivněji.

Naší snahou je zmírnit tato rizika tím, že trh pro zákazníka udržíme maximálně otevřený.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality