Motorizace v Německu je mezigenerační otázkou

24. 06. 2019

V souvislosti s dlouhodobými strategiemi se někdy objevuje úvaha, že jejich plné důsledky pocítí mladá generace. Je tedy přirozené sledovat, jaké jsou možnosti a potřeby mladých lidí. Například v sousedním Německu se dopravní chování mladých v poslední době mění: hlavním trendem je automobily používat, nikoli vlastnit.

"Starší lidé se v dlouhodobém horizontu stávají méně mobilní. Podle dostupných zdrojů se zdá, že zvýšení motorizace v Německu má na svědomí právě tato věková skupina," komentuje výstupy prof. Gerd-Axel Ahrens. 

Zatímco graf na levé straně ilustruje čísla z celého Německa, data grafu napravo ukazují výstupy z dopravních průzkumů ve městech, která se v Německu provádějí kontinuálně od 70. let. Trend ve městech je o to výmluvější, protože města obvykle disponují kvalitními sítěmi veřejné dopravy. 

Grafy ilustrují dostupnost motorového vozidlo (alespoň jedno auto domácnost a osoba má řidičský průkaz). Tyto faktory nejvíce ovlivňují dopravní chování. Celkově se ukazuje, že nejvyšší je tento ukazatel u lidí středního věku (36 až 60). Stále však narůstá vlastnictví automobilů mezi seniory (60+), zatímco mezi mladými lidmi je trend opačný. 

Na důsledky stárnutí populace u nás upozorňuje také Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).  „Měli bychom věnovat pozornost nejen poskytování zdravotní péče, ale také prevenci s ohledem na zdravý životní styl. To je velká oblast, která má velký vliv na celkový zdravotní stav populace,“ řekl k tomu ministr zdravotnictví  Adam Vojtěch. Pohyb a zdravý životní styl pomůže nejen udržet výdaje na zdravotní péči, ale také ovlivní dopravní chování u nastupující generace. Čísla z Německa jsou v tomto ohledu velmi výmluvná.

"Osobně bych chtěl zemřít mladý, v co nejvyšším věku," uzavírá s úsměvem profesor Ahrens.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Senioři (Občan, tag40)

Aktuality