Strategie pro města: ekonomická rizika neefektivního řízení změn

23. 06. 2019

Zveřejňujeme další díl britské strategie Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města). Dnes zveřejňujeme k diskusi téma ekonomická rizika neefektivního řízení změn.

Neschopnost správně vést celý proces implementace nových technologií a služeb by mohla znamenat promeškání jedinečné příležitosti. Neplánované následky implementace by mohly vést k horším výsledkům jak pro společnost, tak pro ekonomiku a životní prostředí.

Ekonomická rizika

Zneužití monopolního postavení na trhu

1. Existuje reálné riziko, že se na trhu mobility objeví dominantní hráči. Služby, jejichž základem jsou aplikace spojující uživatele s poskytovatelem, mají často silný síťový efekt, tzn. služba získává na hodnotě s počtem dalších osob, které ji využívají.

2. To může způsobit, že trh bude mít tendenci směřovat k monopolům, protože noví konkurenti budou bojovat se společnostmi, které již mají velké zavedené zákaznické sítě a datové sady. Organizace, které hromadí a zadržují významný podíl dopravních dat, by mohly omezovat schopnost místních úřadů formovat dopravní systémy ve městech a obcích, případně je nutit k platbě za toto privilegium.

3. Výraznější monopolní postavení na trhu by mohlo snižovat možnost výběru pro zákazníky, omezovat příležitosti k inovacím a zvyšovat ceny za služby v oblasti mobility. Například ve scénáři, kde se na trhu objeví jedna dominantní firma, mohou být data a algoritmy použity pro určení a zvýšení cen pro ty spotřebitele, kteří vystupují jako jednotlivci a mají nejméně alternativních možností dopravy. Dominance jedné firmy dále může způsobit nedostatečné zajištění dopravy v případě, že tato firma náhle zmizí z trhu.

Ztráta pracovních míst a potřeba nových schopností a dovedností

4. Podle nejnovějších údajů je v celé Velké Británii zaměstnáno více než 1 milion řidičů v silniční dopravě. Podle OECD existuje téměř 60% pravděpodobnost, že jejich profese bude automatizována.

5. Kromě toho budou hlavní trendy jako automatizace, elektrifikace a digitalizace vyžadovat přeškolení pracovníků jak ve výrobě vozidel, tak v širším sektoru dopravy a dalších souvisejících oborech, jako je například výroba a distribuce elektrické energie.

Neexistuje žádná binární volba mezi budoucností, kde se lidstvo chopí všech příležitostí vyplývajících z právě probíhajících změn v oblasti mobility, a takovou, kde se zhmotní pouze rizika. Je například dost pravděpodobné, že dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy, ale současně i ke zhoršení dopravní přetíženosti. Rozhodně však nesmíme podceňovat potenciálně hlubokou přirozenost některých změn, které právě nyní probíhají a které mohou mít rozsáhlé dopady a ovlivnit všechny části naší společnosti. Příležitost formovat některé z těchto změn je v současnosti ještě otevřená, ale i tyto dveře se jednou zavřou.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality