Kraj Vysočina má mobilní výstavu představující témata městské a aktivní mobility,

08. 08. 2019

Víte, že Kraj Vysočina má mobilní výstavu představující témata městské a aktivní mobility? Výstavu a navazující workshopy připravily spolky Regio2020 a Partnerství pro městskou mobilitu. Výstava je hlavním tématem iniciativy City Changers (www.citychangers.cz). Výstava je ke stažení na níže uvedeném odkaze.

Výstava si klade prostou otázku: Chceme města pro lidi nebo pro auta?

Je jasné, že veřejný prostor vytváří město svými investicemi, ale každý volený zástupce města má snahu respektovat to, co si voliči přejí.

Budou-li si obyvatelé města většinově přát více parkovacích míst, široké průjezdné komunikace, propustné křižovatky, protože "taková je doba" a je prostě normální a pohodlné jezdit po městě autem, tak se tomu dříve či později veřejný prostor díky investicím města přizpůsobí, ale pouze do určité hranice, která je dána dostupnou plochou veřejného prostoru. A co dál, až auta veřejný prostor naplní, ale lidé budou volat po dalším řešení? Bude "normální" mít v každé rodině více aut, protože každý plnoletý člen rodiny bude zvyklý po městě jezdit autem? Stane se standardem, že budeme mít jedno menší úspornější auto pro pohyb po městě a druhé větší pohodlnější na delší cesty? V centru nebo na sídlištích zaparkujeme do patrových parkovacích domů, nebo pod zem, což sice něco stojí, ale šetří to prostor. Ale kudy do těch kapacitních parkovacích prostor přijedeme a kudy odjedeme?

Změnit celkové vnímání je přirozeně dlouhodobý úkol, ke kterému se staví aktivně Zdravý Kraj Vysočina. Pomoci v tom mají právě uvedené průzkumy, které ověří mimo jiné zájem o veřejné investice.

Ale víme, co chceme? A můžeme dnes říci, že to "co chceme" je ta správná cesta pro budoucí život ve městě? A je stávající dopravní odbornost opravdu směřována k udržitelné mobilitě, když tak často slyšíme na jednáních, že na silničním průtahu máme dnes určitou dopravní zátěž, které se stejně město nezbaví?

Právě na tyto otázky proběhla v kraji řada workshopů na školách, ve kterých se bude na podzim pokračovat.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Kampaně (Občan, tag35)

Výstava

citychangers_rollup_5.pdf (4.7 MB)
Aktuality