Krok za krokem: jak se dostat na letiště udržitelným způsobem

14. 08. 2019

Pěší a cyklistická doprava mohou znamenat další krok směrem k budoucnosti udržitelné dopravy na letištích a v jejich okolí. Marius Nicolescu sleduje, jak jeden evropský projekt posouvá měkkou mobilitu kupředu.

Regiony, ve kterých se nacházejí letiště, hledají způsob, jak zlepšit jejich dostupnost prostřednictvím aktivní mobility. Samozřejmě táhnout se s kufrem na letiště pěšky, na elektrokoloběžce nebo na kole, to nezní zrovna jako ten nejefektivnější způsob dopravy. Alespoň v Paříži nebo v Londýně ne. I v Evropě však existují velká letiště v těsné blízkosti hustě obydlených městských částí. Například letiště v Ženevě, které leží jen 4 km od centra města, nebo v Poznani, kde je to 7 km. V podobných případech jako Ženeva nebo Poznaň (a můžeme uvést i řadu dalších, většinou menších letišť na evropském kontinentu) je to právě hustota osídlení, co usnadňuje využití aktivní mobility. Největším problémem v těchto oblastech je nedostatečná infrastruktura pro aktivní způsoby dopravy, i to se však začíná měnit.

Projekt LAirA (Landside Airport Accessibility) v rámci programu Interreg Central Europe, na němž spolupracují evropská letiště a regiony v jejich okolí, hledá nejlepší způsoby, jak snížit množství emisí CO2 i problémy s dopravními zácpami, které mají původ v častých cestách na letiště. Ačkoliv není příliš pravděpodobné, že až příště budete potřebovat dojet na významné evropské letiště, naskočíte na kolo a dostanete se tam, kam potřebujete, je zde určitá možnost, že zaměstnanci letiště, případně cestující s malým zavazadlem a smyslem pro dobrodružství takovou šanci mít budou.

Například Plán udržitelné městské mobility pro Poznaň a celý region se v tomto směru nezaměřuje jen na lepší integraci železničních dopravních systémů, ale i propojení se sítí cyklostezek. Letiště má k dispozici úschovnu jízdních kol pro zaměstnance a místní veřejnost. Pěšky nebo na kole na letiště v Poznani cestuje jeden z deseti lidí.

Doporučení projektu LAirA pro efektivní aktivní mobilitu v okolí letišť

Rozvoj infrastruktury

 • Revize stávajících plánů pro rozvoj měst a generálních plánů ve funkčních městských oblastech v blízkosti letišť s ohledem na lepší dostupnost pro aktivní způsoby dopravy;
 • Posílení multimodální dopravy v regionálních a městských PUMM/plánech mobility, s důrazem na aktivní způsoby dopravy;
 • Budování hlavních koridorů (a jejich integrace do sítě) pro cyklisty a chodce ve směru k letišti.

Posílení stávající infrastruktury pro chodce a cyklisty

Pokud chceme, aby měkké způsoby dopravy byly pro dojíždějící atraktivnější než dosud, je třeba zajistit, aby jejich využití bylo jednoduché a příjemné. To vyžaduje:

 • Zvýšení bezpečnosti na silnicích a křižovatkách;
 • Kvalitnější dopravní komunikace, které zvýší komfort cestování (např. bezbariérová doprava);
 • Rovný přístup k měkkým způsobům dopravy, pokud jde o přednost (čekací doba na křižovatkách, zkratky atd.), pohodlné cyklostezky a stezky i křižovatky pro chodce (kvalita, čekací doba atd.);
 • Umožnit využití aktivní mobility a posílit infrastrukturu pro aktivní mobilitu na území letiště.

Zajistit na pracovišti kvalitní vybavení pro cyklisty

V určitém ohledu může být aktivní mobilita jako doprava do práce pro uživatele trochu problematická, právě kvůli zvýšené fyzické námaze

 • Šatny a sprchy pro zaměstnance, včetně uzamykatelných skříněk;
 • Zajistit zabezpečený prostor pro parkování jízdních kol a koloběžek ve vhodné vzdálenosti od pracoviště;
 • Zajistit bezbariérovost všech tras pro chodce.

Propagační a osvětové akce k tématu aktivní mobility

Propagace aktivních způsobů dopravy a životního stylu, který s nimi úzce souvisí. Pokud chceme veřejnost seznámit s měkkou dopravou a jejím využitím, jsou tyto akce nutností.

 • Zapojení letiště do propagačních tematických akcí jako Evropské týdny mobility, kampaně Do práce na kole, Dny Země atd.
 • Organizovat komunitní programy
 • Oslava úspěchů
 • Motivační akce a programy na podporu aktivní mobility
 • Vytvořit firemní/komunitní systém sdílených jízdních kol
 • Vytvořit mobilní aplikaci pro zaměstnance, kde mohou sledovat svoje úspěchy
 • Nabídnout platformy pro sdílení vhodných tras
 • Gamifikace (aplikovat typické herní prvky jako bodování, soutěžení s dalšími „hráči“, pravidla hry atd.do jiných oblastí lidské činnosti, obvykle vede k rozšíření uživatelské skupiny).

 

Zdroj: Evropská organizace POLIS magazín Thinking cities (12. číslo).


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Aktuality