Evropský týden mobility 2021
Programy v českých městech

Sloganem „kulatého“ dvacátého ročníku Evropského týdne mobility je Cestovat zdravě = cestovat udržitelně. Předznamenává tak téma celoevropského svátku, které chce obrátit pozornost k cestování bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou. Toto téma zdůrazňuje výhody aktivní mobility pro naše zdraví, tělesné a duševní zdraví a pohodu.

 
 


 
 
 

 
Loga ke stažení
 

 

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Ke stažení na web
 

Plakát
 

16:9 banner
 

Šablona prezentace
 


 

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

 

Průvodce Evropským týdnem mobility

Ke stažení 
 

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
 
 

O Evropském týdnu mobility

Evropský týden mobility (zkrác. ETM, anglicky EUROPEANMOBILITYWEEK - EMW) je každoroční iniciativa Evropské komise od roku 2002. Vyzývá evropské obce a města, aby věnovala týden udržitelné dopravě. Pravidelně se koná v termínu 16. – 22. září, zakončený vždy mezinárodním dnem bez aut. Každý ročník má své motto, jako například čistý vzduch, víceúčelovost či sdílená ekonomika v dopravě. Součástí programů jsou akce spojené s udržitelnou dopravou, jako například cyklojízdy, přednášky či festivaly, dochází také k otevření ulic pěším a cyklistům. 

Cílem kampaně zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné městské dopravy. Kampaň dává lidem šanci vidět hodnotu uličního prostoru a vyzkoušet nová řešení problémů, jako je znečištění ovzduší, nedostatek fyzické aktivity, adaptace na klimatické změny a další.