Evropský týden mobility 2022
 

Tématem letošního ročníku Evropského týdne mobility je Lepší dostupnost (angl. Better Connections)
Evropská komise, která je pořadatelem tohoto celoevropského svátku, zvolila slogan ‘Mix & Move!’, v českém překladu tedy Kombinuj a jeď!’.

Téma zdůrazňuje výhody rozumné mobility, která propojuje výhody veřejné dopravy s aktivním pohybem na kratší vzdálenosti se všemi důsledky pro tělesné a duševní zdraví a pohodu.

 

Zapojte se do Evropského týdne mobility a napište nám o akcích ve Vašem městě.  
 

Registrace programu ETM pro města
na oficiálních stránkách mobilityweek.eu (v angličtině).

 

O Evropském týdnu mobility

Evropský týden mobility (zkrác. ETM, anglicky EUROPEANMOBILITYWEEK - EMW) je každoroční iniciativa Evropské komise od roku 2002. Vyzývá evropské obce a města, aby věnovala týden udržitelné dopravě. Pravidelně se koná v termínu 16. – 22. září, zakončený vždy mezinárodním dnem bez aut. Každý ročník má své motto, jako například čistý vzduch, víceúčelovost či sdílená ekonomika v dopravě. Součástí programů jsou akce spojené s udržitelnou dopravou, jako například cyklojízdy, přednášky či festivaly, dochází také k otevření ulic pěším a cyklistům. 

Cílem kampaně zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné městské dopravy. Kampaň dává lidem šanci vidět hodnotu uličního prostoru a vyzkoušet nová řešení problémů, jako je znečištění ovzduší, nedostatek fyzické aktivity, adaptace na klimatické změny a další.