Evropský týden mobility 2023

 

Pořadatelé vyzývají k akci sloganem „Kombinuj a jeď!“, který zůstává stejný jako v předchozím ročníku. Tématem letošní kampaně je pak ‚Neplýtvej energií!‘, což je zejména v souvislosti s probíhající energetickou krizí velmi aktuální téma. V poslední době čelíme nárůstu cen energií a vzrůstajícímu počtu lidí ohrožených energetickou chudobou.

Vysoká spotřeba energie zároveň negativně přispívá ke změně klimatu a zhoršuje stav životního prostředí. Kampaň se věnuje všem zmíněným problémům a bude se snažit ukázat, že dnešní výzvy pro nás mohou být současně i příležitostí.
 

 
 
  
 


 

Představeny budou návrhy opatření, která nám pomohou energií zbytečně neplýtvat, a to za využití různých forem udržitelné dopravy. Řešení je možné stavět na pěti pilířích: aktivní mobilita, veřejná doprava, snižování závislosti na automobilech, řešení infrastruktury a řízení dopravy.

Velmi důležité je, aby se vedle institucí zapojili také jedinci, jejich chování totiž zásadně ovlivní, jako moc budou změny ve prospěch udržitelné mobility úspěšné. Právě ETM je příležitostí pro vzájemnou motivaci, a nakonec můžeme šetřit nejen energii, ale také přírodu a naše zdraví!

 

Zapojte se do Evropského týdne mobility a napište nám o akcích ve Vašem městě.  
 

Registrace programu ETM pro města
na oficiálních stránkách mobilityweek.eu (v angličtině).


 

 

Cena EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY

Obce se zajímavým programem mají možnost se spolu s celou řadou evropských měst ucházet o ocenění EVROSKÉHOTÝDNEMOBILITY. Přihlásit se mohou obce, které splní následující tři kritéria:
1) v průběhu týdne od 16. do 22. září zorganizují aktivity zaměřené na udržitelnou dopravu;
2) implementují alespoň jedno trvalé dopravní opatření;
3) zorganizují Den bez aut.
Soutěžní aktivity mohou mít jakoukoliv formu (přednášky, workshopy, cyklojízdy), možná je i spolupráce s organizacemi, které v obci působí. Meze se nekladou ani co se týká trvalých opatření, může jít o rekonstrukci chodníků, utlumování dopravy v okolí škol nebo zvýhodnění jízdních tarifů pro cestující ve veřejné dopravě. Cílem není zavádět finančně náročná opatření, ale závazek obce konat ve prospěch udržitelné městské mobility.

Cena AKCEMOBILITY

Velký přínos pro rozvoj udržitelné městské mobility mají často také různé iniciativy, neziskové organizace, vzdělávací instituce, spolky a další. Veškeré aktivity a projekty na podporu aktivní mobility rádi uvítáme jako součást kampaně ETM. Dále je zde možnost zapojit se do soutěže AKCEMOBILITY a vaše aktivita tak může být ještě více vidět. Registrovat je možné akce, které se konají kdykoliv během roku, ať už trvají den, týden, či několik měsíců. Váš projekt pak bude zveřejněn na oficiálních stránkách vedle dalších aktivit konaných napříč Evropou.

Registrace do soutěže o cenu EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY i o cenu AKCEMOBILITY budou spuštěny krátce po skončení Evropského týdne mobility. 2023.

 

 

 

O Evropském týdnu mobility

Evropský týden mobility (zkrác. ETM, anglicky EUROPEANMOBILITYWEEK - EMW) je každoroční iniciativa Evropské komise od roku 2002. Vyzývá evropské obce a města, aby věnovala týden udržitelné dopravě. Pravidelně se koná v termínu 16. – 22. září, zakončený vždy mezinárodním dnem bez aut. Každý ročník má své motto, jako například čistý vzduch, víceúčelovost či sdílená ekonomika v dopravě. Součástí programů jsou akce spojené s udržitelnou dopravou, jako například cyklojízdy, přednášky či festivaly, dochází také k otevření ulic pěším a cyklistům. 

Cílem kampaně zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné městské dopravy. Kampaň dává lidem šanci vidět hodnotu uličního prostoru a vyzkoušet nová řešení problémů, jako je znečištění ovzduší, nedostatek fyzické aktivity, adaptace na klimatické změny a další.