FAKTA A ČÍSLA - EMISE, IMISE, HLUK, VIBRACE, ZMĚNA KLIMATU

79% lidí pociťuje problémy kvůli dopravy po městě. Jen 16 % věří ve zlepšení situace. Ano, čísla mají magickou moc. Cokoliv se podloží čísly, nabývá na důležitosti. Odkud se ale ta data vzala, jsou hodnověrná, nejsou zmanipulovaná? Cílem této stránky je tak nejen přinést fakta, ale i naučit se je interpretovat.

Pokud si přiznáme , že doprava opravdu způsobuje problémy, pak je třeba na daná fakta adekvátně reagovat v navazujících opatřeních.

Data je možné interpretovat v následujících oblastech: