Valná hromada spolku schválila aktivity na rok 2020

20. 03. 2020

Města stojí před novou výzvou. Svět se od základu změní a dotkne se to nás všech. Po současné krizi před námi bude nový začátek, který nám dá šanci uchopit naše životy jinak než dosud a začít dělat věci lépe. Městská mobilita se týká každého z nás a bude součástí této změny.

 

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu chce pomáhat s novým a efektivnějším provozem dopravy ve městech. Všichni se proto mohou přidat k výzvě CityChangers 2030, kterou již dnes podepisují občané, iniciativy i zástupci měst z celé České republiky.  

Valná hromada schválila aktivity hlavní aktivity spolku, detaily najdete na novém webu spolku www.dobramesta.cz:

 

V příloze najdete prezentaci jednotlivých aktivit, zájemci o podrobnosti se mohou ozvat na info@dobramesta.cz s žádostí o schůzku formou videokonference.

Kvůli omezení pohybu bylo osobní setkání změněno na videokonferenci. Na valné hromadě dne 19. března se sešlo 53 účastníků, z toho 38 bylo zástupců členů s právem hlasovat. Vzhledem k nadpoloviční účasti členů byla valná hromada usnášeníschopná, všechny navržené body byly přijaté.

Modul: Novinky