Dopravní inženýrství: Nové trendy v dopravním plánování

04. 05. 2020

Právě vychází speciální číslo časopisu Dopravní inženýrství, v souvislosti s vládními opatřeními ke zpomalení šíření nemoci COVID-19.

Obsahem čísla je pohled na aktuální situaci z pozice města či obce, projekční či dopravně inženýrské firmy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Policie ČR či vysoké školy. V čísle najdete, jaký bude vliv této situace na plánované Celostátní sčítání dopravy 2020, na problematiku průzkumů dopravy obecně či vliv na dopravní nehodovost nebo intenzitu automobilové dopravy.

Níže najdete ke stažení článek „Nové trendy v plánování udržitelné městské mobility “, který reaguje na aktuální situaci a promítá ji do dlouhodobého plánování mobility. Očima čerstvé evropské metodiky shrnuje, jaké jsou hlavní důrazy plánů druhé generace (SUMP 2.0). Více najdete zde

 

MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO časopisu Dopravní inženýrství je možné zakoupit on-line a spojit tak dvě užitečné věci:

 • Aktuálně informovat odbornou veřejnost o vlivu mimořádné situace 
 • Podpořit podnikání jedné spolehlivé firmy

Objednat lze v e-shopu vydavatelství EDIP, které stojí za vydáváním časopisu od jeho začátku: 

 Cena jednoho kusu (bez poštovného a balného) je stanovena na 150,- Kč (bez DPH), což je cena, která při prodeji 250 ks pokryje externí náklady (sazbu, tisk a dopravu z tiskárny). Vlastní náklady firmy EDIP (mzdy, vybavení, telefony apod.) neúčtujeme.

 

V časopise mimo jiné najdete články:

 • Jaroslav Martinek, Roman Meliška, Jitka Vrtalová (spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.) – Nové trendy v plánování udržitelné městské mobility
 • Ing. Jan Adámek – Preference tramvají světelnou signalizací na Palackého náměstí v Praze
 • Ing. Dagmar Kočárková – ČVUT – činnost sekce SAMDI, PIARC, činnost ČVUT
 • Ing. Martin Krejčí – Haskonig DHV – Postřehy z dopravy ve velkých Helsinkách
 • Ing. Stanislava Kubešová – ŘSD - VLIV OPATŘENÍ V DOBĚ EPIDEMIE CORONAVIRU NA INTENZITY DOPRAVY NA DÁLNIČNÍ SÍTI ČR
 • Ing. Jan Martolos, EDIP – Analýza dopadu opatření k omezení pohybu osob v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 na intenzity dopravy v Plzni
 • Ing. Tomáš Matras, Ph.D., CZECH Consult, spol., s r.o. - Opatření v městské hromadné dopravě v souvislosti se změnou poptávky cestujících ovlivněnou pandemií nemoci COVID-19
 • David Horatius (Magistrát hl. m. Prahy), Martin Ptáček (Magistrát města Pardubice),  Luboš Kala, Daniel Mourek (Partnerství, o.p.s.) -  Cyklodoprava v ČR a zahraničí v době koronaviru
 • Ing. Petr Novotný – projektant - AMOK - Kolotoč na okružkách ani pandemie nezastavila aneb 4 oříšky od AMOKu
 • Ing. Vladislav Rozsypal – Magistrát města Liberec - Dopady nouzového stavu na dopravu v Liberci pohledem městského úředníka
 • Ing. Ota Řezanka – projektant - INPLAN - Uvolnit pouta stavebnictví
 • Ing. Hynek Seiner – projektant  Audit bezpečnosti na stavbu křižovatky v lokalitě uzavřené Opatřením obecné povahy
 • Ing. Radim Striegler - Celostátní sčítání dopravy 2020
Dopravní inženýrství: Nové trendy v dopravním plánování

Ke stažení

di-2020-1-ver8-clanek-vrtalova.pdf (4.1 MB)
Modul: Novinky