Pravidla pro Evropský týden mobility 2020 zveřejněna

18. 05. 2020

Evropská komise dnes zveřejnila podmínky pro letošní Evropský týden mobility. Opatření stejně jako podmínky pro zapojená města se kvůli mimořádné situaci uvolnila. Jaký tedy bude EVROPSKÝTÝDENMOBILITY 2020?

Registrace do ETM

Pod heslem „Tvůj styl, tvoje volba!“ proběhne opět v tradičním termínu 16. - 22. září 2020 celá řada akcí v městech napříč Evropou. Vzhledem k nejistotě, která panuje směrem k podzimnímu termínu ale byla jindy přísná pravidla uvolněna. Nová vlna protivirových opatření by tak neměla narušit akce, které proběhnou s ohledem na aktuální stav v jednotlivých zemích.

Naše města se tak mohou přihlásit k EVROPSKÉMUTÝDNUMOBILITY 2020 na stránkách mobilityweek.eu (v angličtině). Nově nemusí se pro registraci nemusí předem zavazovat k tomu, co bylo v minulých letech podmínkou. Pouze doporučením a vodítkem zůstává, jak se města chtějí zapojit:

  1. organizováním týdne aktivit mezi 16. a 22. září 2020,
  2. uskutečněním alespoň jednoho nového stálého opatření, které podpoří použití udržitelných druhů dopravy,
  3. organizováním Dne bez aut, kdy bude alespoň jedna oblast vyčleněna pouze pro chodce, cyklisty a veřejnou dopravu po dobu jednoho dne. Doporučení je zachovat oficiální termín Dne bez aut, který se každoročně koná 22. září.  

Chcete se registrovat?

Registrovat se je možné bez dalších podmínek na stránkách mobilityweek.eu. Aktivity, které proběhnou v tomto týdnu, bude možné upřesnit později. Opatření mohou být nejen fyzická, ale mohou probíhat také online. 

Zapomínat nemusíme ani na opatření, která byla přijata k zajištění udržitelné mobility v době COVID-19, i ta se počítají do souboru opatření pro Evropský týden mobility.

Municipality, které splňují všechna tři kritéria - organizují činnosti v týdnu od 16. do 22. září, provádějí nebo propagují novou dopravní infrastrukturu a pořádají Den bez aut - budou jako „Zlatí účastníci“ oprávněni k účasti v soutěži EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY 2020.

Slogan a vizuál

I když města nejsou povinna používat jakýkoli konkrétní slogan nebo výzvu k akci, do současné situace skvěle zapadá český překlad sloganu ETM „Tvůj styl, tvoje volba“ (v originále „Choose your move!“).

Význam této výzvy může být přeložen také „My jsme si vybrali, jdeme touto cestou, a co vy?“

Také základní vizuály budou moci být přizpůsobené místním podmínkám. Příkladem je použití roušek u maskotů:

Vizuály a grafické instrukce budou k dispozici do konce tohoto týdne. Tematické pokyny ve všech jazycích EU vydá Evropská komuse do začátku letních prázdnin. 

Užitečné odkazy

Pravidla pro Evropský týden mobility 2020 zveřejněna

Ke stažení

2020 EMW Charta_fin.pdf (341 kB)
Modul: Novinky