Do konzultace k plánům mobility se zapojila Kutná Hora

27. 05. 2020

Dne 20. května proběhla konzultace k plánům mobility, ke které se připojili také zástupci města Kutná Hora a obce Nová Ves ve Středočeském kraji. 

Město si mohlo na jedné straně otestovat smysluplnost navrhovaných kroků nové české metodiky SUMP 2.0. a na straně druhé si bude moci samo odvodit navazující kroky, který by měl udělat koordinátor mobility a vedení města.

Seminář vycházel ze stávajícího strategického plánu města z roku 2004 a z nově připravovaného generelu dopravy. Ten je v realizaci jako technický dokument, ale občané města si zatím k němu hledají cestu. Jedním ze závěrů tak bylo doporučení dobře provázat jednotlivé pilíře, na kterých stojí strategický dokument:

  • TÉMA: Dopravní infrastruktura, služby, design ulice
  • KOMUNIKACE: Komunikační plán, patron, ambasadoři
  • VIZE: Strategický plán

 

Konzultace otevřela možnosti, kde hledat odpovědi na otázky:

  • Jakým způsobem otevřít komunikaci s občany?
  • Jak zapojit městského architekta?
  • Jak oslovit veřejnost?
  • Jaké kroky je třeba učinit pro zlepšení městské mobility?
  • Jaká řešení může město realizovat a jak pro to získat zastupitele města?

Možná se málo hovoří o tom, že město Kutná Hora jako jedno z prvních zapojilo do práce studenty, a to formou žákovského městského parlamentu. Unikátní projekt Institutu H21 spojuje práci školních parlamentů se školním participativním (sdíleným) rozpočtem. Děti budou mít příležitost aktivně se zapojit a zlepšit veřejný prostor ve městě.

Mezi navrhovanými školními projekty jsou většinou posílení sítě wifi ve školách, vybudování odpočinkové zóny, nebo i instalace automatu na jídlo atd. Důležité je, že projekt není omezen jen na interiér škol. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že umožňuje dětem prostřednictvím svých zástupců přednést návrhy, co by si přály zlepšit ve veřejném prostoru. Ať už se jedná o parkové úpravy, dětská hřiště, veřejná sportoviště atd.  

Radní města Vít Šnajdr se pak připojil k iniciativě CityChangers a nominoval právě projekt městského žákovského parlamentu. Bližší informace k němu najdete zde.

 

Více informací:

 

Do konzultace k plánům mobility se zapojila Kutná Hora
Modul: Novinky