Novela zákona o bezpečném předjíždění cyklistů jde k projednání poslancům

21. 06. 2020

V tomto týdnu byl předložen Poslanecké sněmovně PČR návrh novely (sněmovní tisk 893), jejímž cílem je řešení několika problémů: 

  1. nebezpečné předjíždění cyklisty,
  2. dojem některých motoristů, že cyklisté na silnici nepatří, který často pramení z domnělé povinnosti cyklisty užít tzv. cyklostezku,
  3. nemožnost parkování jízdních kol na pracovišti.

Věcné řešení je zjednodušeně následující:

  1. definice bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty nejméně 1,5 m,
  2. výjimka z povinnosti užít cyklistická opatření z důvodu bezpečnosti a plynulosti a vyjasnění, že se tato povinnost vůbec nevztahuje na stezku pro chodce a cyklisty,
  3. obnova práva zaměstnance na úschovu jízdního kola.

Návrh je teprve na samém počátku legislativního procesu. Je možné, že o něm poslanci ani nestihnou hlasovat do konce volebního období, protože budou mít jiné priority. Navíc Ministerstvo dopravy návrh bohužel nepodporuje s odůvodněním, že „současná právní úprava je dostatečná a srozumitelná“.

Kdo by byl ochoten návrhu pomoci, může poslance sám kontaktovat. Prosím, napište nebo ještě lépe řekněte jim, co Vás osobně trápí a jak to lze řešit. Taková aktivita rozhodně není marná. 

Návrh zákona včetně důvodové zprávy najdete ke stažení pod tímto článkem. 

 

Foto: Birmingham Cycle Revolution

Novela zákona o bezpečném předjíždění cyklistů jde k projednání poslancům
Modul: Novinky