Bezmála pět miliard z pomoci EU má jít na kabiny pro sportovce

15. 10. 2020

Stanovisko spolku Partnerství pro městské mobilitu, z. s. k využití prostředků ReactEU

Již dříve jsme zveřejnili zprávu, že Vláda na svém zasedání dne 27. 7. 2020 zpráva, navrhla případné budoucí rozdělení peněz z prvního balíčku pomoci Evropské unie na zmírnění dopadů koronaviru. Původně se v balíčku počítalo i se dvěma miliardami na rozvoj cyklistické dopravy.

V tomto duchu začalo MMR připravovat podmínky pro vyhlášení dodatečné výzvy z IROP 2014 -2020. Verze po připomínkách byla zveřejněna a spolek má k dispozici verzi k 8. 10. 2020, kde se stále s podporou cyklodopravy počítalo.

Jaké bylo ale překvapení, když vláda včera (14. 10.2020) schválila upřesnění tohoto dokumentu, kde už se s cyklostezkami nepočítá. V současné době by se dalo dané rozhodnutí pochopit, neboť by finance mohly jít na důležitější věci, ale z předloženého materiálu vyplývá, že směřování REACT-EU v IROP 2014-2020 bude mj. zaměřeno na výstavbu kabin pro sportovce, a to na úkor výstavby cyklostezek. Tento návrh vzešel podle zprávy z Ministerstva financí a Národní sportovní agentury. Na tuto oblast má být vyčleněno 4,8 mld. Kč (na cyklostezky mělo jít podle původního rozpočtu z 8. 10. 2020 jen 1,7 mld. Kč). Navíc toto opatření bude omezeno na žadatele obce do 3 tis. obyvatel.

V souvislosti s využitím prostředků REACT-EU je třeba si všimnout ještě jedné poznámky v dokumentu: „Nad rámec výše uvedených podmínek pro využití dodatečné alokace zveřejnila EK dne 27. 8. 2020 ve fiche č. 84 požadavek, aby min. 25 % alokace přispělo ReactEU k plnění cílů v oblasti změny klimatu“. Právě proto v prvním návrhu byly cyklostezky, neboť právě ony dané kritérium splňovaly. Ty nyní nahradily šatny pro sportovce.

Nový návrh bude projednávat Monitorovací výbor IROP dne 23. 10. 2020. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu podporuje původní znění dokumentu.

 

A proč by se měla podporovat výstavba cyklistických komunikací?

1) Dnes už je evidentní, že závazky z Pařížské dohody o ochraně klimatu zvládneme splnit jen pokud výrazně lépe zapojíme města, malá i velká.
Přidejme ke komentáři Evropské komise skutečnost, že každá druhá cesta, kterou uděláme, je kratší než 3,5 km, doprava je jedním z největších zdrojů znečištění ovzduší. Podpora jízdy na  kole je jednou z forem, jak tento problém eliminovat.

2) Víme, co zaznělo na tiskové konferenci dne 3. 6. 2020 z úst výkonného viceprezidenta Evropské komise Franse Timmermanse: „Cyklistická doprava je rovnocenný druh dopravy v plánu obnovy EU po COVID-19“. Videoklip prohlášení Franse Timmermanse najdete zde

3) Díky účasti v evropském projektu SABRINA mimo jiné víme, že:

  • Každý rok zemře na evropských silnicích 2160 cyklistů. Od roku 2010 se toto číslo prakticky nezměnilo[1].
  • Zranitelní účastníci silničního provozu, tedy pěší a cyklisté, tvoří 70% z obětí fatálních nehod. Ukázala to zpráva Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu (ETSC).[2]
  • V České republice je situace s hodnocením bezpečnosti cyklistiky kritická. 93% respondentů průzkumu pro značku Continental vnímá napětí mezi řidiči a cyklisty. Dvě třetiny dotázaných zažily za poslední rok situaci, kdy řidič omezil nebo ohrozil cyklisty a naopak, kdy cyklista omezil řidiče automobilu.[3]
  • Podle doporučení ETSC je hlavní budovat bezpečnou infrastrukturu, přizpůsobit nejvyšší povolenou rychlost stavu silnic, zvyšovat bezpečnost dopravních prostředků a posilovat kvalitní záchranný systém.

4) Cyklistická doprava prokazatelně snižuje produkci skleníkových plynů a přispívá tak ke zmírnění klimatických změn. Pro prostředky REACT-EU je požadováno, aby byly využity pro financování aktivit, které přispějí k plnění cílů v oblasti změny klimatu min. ve výši 25 % alokace.

5) COVID zvýšil provoz také na cyklostezkách, které si pro jejich bezpečnost a pohodlí volí mnoho lidí. Za rok 2019 projelo a prošlo 10 nejnavštěvovanějšími místy na cyklostezkách více než 1,8 mil. cyklistů a chodců. Obliba bezpečných cyklostezek mezi Čechy se projevila i v období březen - květen 2020, kdy v důsledku zavedení opatření proti šíření COVID, vzrostly počty uživatelů cyklostezek běžně o 40 - 60%. [4]

6) Mimo jiné víme, jaký potenciál evropské státy vidí v podpoře cyklistické dopravy v době COVID - viz. přiložený materiál.

Argumenty jsou jasné, průhledné, ale stejně je možné, že budeme mít šatny pro sportovce.

 

Zdroje:

[1] Zpráva PIN Flash-38, Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu

[2] Zpráva PIN Flash-37, Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu

[3] Průzkum agentury STEM/MARK, zadaný společností Continental Barum s.r.o., provedený v období 19. - 27. února 2019 na vzorku 500 respondentů z České republiky ve věku 18 - 70 let.

[4]  http://www.mereninavstevnosti.cz/ (TOP 2019)  

Oficiální zpráva ze zasedání vlády dne 14. 10. 2020 (www.vlada.cz, 14. 10. 2020) 

Bezmála pět miliard z pomoci EU má jít na kabiny pro sportovce
Modul: Novinky