Otevřený dopis seniorů Monitorovacímu výboru IROP

22. 10. 2020

Vážení!

Žijeme v těžké době koronaviru a podle všech dostupných zdrojů jsme právě my senioři tou nejohroženější skupinou. Co s tím můžeme udělat? Sedět doma, bát se kontaktů, brát prášky všeho druhu, či doslova čekat na smrt, nebo vsadit na jinou kartu -- pamatovat na budování své imunity. I v pokročilém věku totiž člověk může být aktivní a pohyb i pro nás seniory může být něčím naprosto nepostradatelným.

Píšeme vám v jiné záležitosti. Možná budete překvapeni, ale se zájmem sledujeme, jak Vláda ČR plánuje rozdělit peníze z prostředků REACT-EU[1].  Ze sdělovacích prostředků víme, že finance z tohoto programu mají sloužit zejména  na rozšíření kapacit sociálních služeb, které v současnosti balancují nad propastí, což samozřejmě kvitujeme. Nicméně ještě se vede diskuse o dalším využití. Ve hře  jsou  dvě varianty - výstavba kabin pro sportovce, nebo výstavba cyklostezek.

Obě varianty jsou jistě dobré, vždyť program kabina má přinést všem obcím nárokovou dotaci ve výši 800 tisíc Kč na využití pro vybudování nových nebo rekonstrukci stávajících sportovišť. Ale obáváme se, že do evropského programu REACT-EU, zaměřeného na obnovu po COVID prostě nepatří. Navíc ještě berou z alokace na sociální služby cca 3 miliardy Kč, což je již zcela absurdní.

Původním záměrem přitom bylo z peněz EU podpořit cyklostezky, které naopak odpovídají směřování programu REACT-EU, kterým je splnění požadavku, aby min. 25 % alokace přispělo k plnění cílů v oblasti změny klimatu, což rozvoj cyklostezek určitě splňuje.

My, jako aktivní senioři, proto vítáme snahu výstavby nových cyklostezek. My přeci ještě neumíráme, jsme aktivní a máme rádi pohyb. A v tomto kontextu, ať možná budete překvapeni, potřebujeme bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. Jezdit po rušných silnicích je pro nás problém, na druhou stranu rádi využijeme bezpečné stezky.

I v pokročilém věku máme opravdu vřelý vztah k jízdnímu kolu a proto jsme také dne 1. 10. 2020 společně oslavili hned dva mezinárodní svátky - Mezinárodní den seniorů  a také Světový den cyklistiky. Jedná se jistě o zajímavé spojení, ale my jsme v tom viděli velkou symboliku. Vždyť i v České republice žije hodně seniorů, kteří jezdí pravidelně na kole. Pokud ale nemají k dispozici bezpečné cyklostezky, tak jednoduše nevyjedou. Sami přeci víte, že udržování fyzické kondice a aktivní pohyb jsou tou nejlepší prevencí proti nemocem, včetně COVIDu. Chtěli jsme vzít tento den jako výzvu něco udělat pro změnu v oblasti dopravy a mobility pro naše seniory.

Proto se obracíme na vás, členy Monitorovacího výboru IROP,  abyste přehodnotili stanovisko Vlády ČR k využití prostředků z REACT-EU. V příloze vám posíláme 10 argumentů, proč byste  měli tak udělat, které byly připraveny spolkem Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Za zástupce seniorů

 1. Jaroslav Vymazal, předseda spolku Partnerství pro městskou mobilitu, ročník 1955, Brtnická 907, 58601, JIhlava
 2. Martin Šnobr, Odboje 10, Praha, 14800,
 3. Jana Vybíralová, Zlín 1, koordinátorka CykloZLÍN,
 4. Adam Sárička, Hradec Králové,
 5. Miroslav Franc, Říčany,
 6. Zdeněk Novotný, Devonská 2, Praha 5 – Barrandov
 7. Petra Malátová, bydliště Kosmonosy (Mladá Boleslav)
 8. Naděžda Burešová, Písek,
 9. Petr Kratochvíl, Praha,
 10. Milan Zukal, Karlovy Vary,
 11. Martin Pavlů, Praha,
 12. Miroslav Těšina, Liberecko,
 13. Miloš Musil, 664 12 Oslavany, Příční 4,
 14. Marta Musilová, 664 12 Oslavany, Příční 4,
 15. Ivana Kverková, Kladruby 14, 391 55 Dolní Hořice, pošta Chýnov,
 16. Václav Makarius. Líně - Sulkov.
 17. Vítězslav Pechan. Město: Černolice 252 10,
 18. Vladimír Pohl, Praha,
 19. Ivana Pechanová, Černolice.
 20. Vladimír Starý, Úst n. Labem
 21. Hana Ulrichova 3.12.1946.Hradec Králové
 22. Milo Růža, Oslavany,
 23. Václav Vaněček, Oslavany,
 24. Zdeněk Vít, Praha 6,
 25. Zuzana Fabiánová, Hostivice,
 26. Otakar Prokeš, Havlíčkův Brod,
 27. Zdeňka Prokešová, Havlíčkův Brod,
 28. Jaroslav Kašpar,
 29. Irena Zídková, Praha 12,Rakovského 3142,
 30. Jan Zídek, Praha 12,Rakovského 3142,
 31. Dominik Brázdil, Zlín,
 32. Lukáš Knotek, Zlín,
 33. František Hadáček, Milevsko,
 34. Běla Podrábská, Liberec,
 35. Eva Šolarová, Hradec Králové,
 36. Miloš Beránek, Pardubice,
 37. Miloslav Šedivý, Hradec Králové 50008,
 38. Karel Hotový, Tábor,
 39. Jaroslav Švarc, Chomoutov,
 40. Martin Riffler, Zvole,
 41. Karel Martinek, Ješov 3, 783 24

 

PŘÍLOHA

1) Reakce na klimatické změny. Dnes už je evidentní, že závazky z Pařížské dohody o ochraně klimatu zvládneme splnit jen pokud výrazně lépe zapojíme města, malá i velká.
Přidejme ke komentáři Evropské komise skutečnost, že každá druhá cesta, kterou uděláme, je kratší než 3,5 km, doprava je jedním z největších zdrojů znečištění ovzduší. Podpora jízdy na  kole je jednou z forem, jak tento problém eliminovat.

2) Data dánského ministerstva financí ukazují návratnost investic do cyklodopravy na 4-5 let, přičemž každý kilometr, který lidé ujedou na kole, společnosti vydělá 0.68 €.

3) Evropská komise letos poprvé oficiálně oznámila, že dává cyklodopravu - tedy kola, elektrokola i nákladní cargokola - na stejnou úroveň jako auta, vlaky, lodě či letadla, když jedná o investicích na dalších 7 let. Informace zazněla na tiskové konferenci dne 3. 6. 2020 z úst výkonného viceprezidenta Evropské komise Franse Timmermanse: „Cyklistická doprava je rovnocenný druh dopravy v plánu obnovy EU po COVID-19“. Videoklip prohlášení Franse Timmermanse najdete zde

4) Vyspělý svět kvapíkem posouvá do éry, kdy bude normální dělat všechno pro to, aby se lidé i zboží mohli po městech přesouvat pěšky nebo na kolech, zatímco auta zůstanou v lepším případě na hranicích města. A že i Česká republika má nejvyšší čas začít přemýšlet nad tím, kam miliardy - nota benne miliardy z čerstvého dluhu, které budou splácet budoucí generace - v dopravních investicích směřovat. Česko v nich zatím extrémně zaostává. Například Finsko od jara zvýšilo své výdaje do cyklodopravy o bezmála 8 euro na každého občana, Itálie o pět euro a Francie téměř také. Česko? Nula. Světové ekonomické fórum svůj souhrnný report nazvalo jednoduše: Pandemii vyjezdit: jak covid 19 proměnil Evropu v cyklistickou velmoc. Celá zpráva je zde.

5) Díky novým cyklostezkám se zvýší bezpečnost cyklistů, neboť:

 • Každý rok zemře na evropských silnicích 2160 cyklistů. Od roku 2010 se toto číslo prakticky nezměnilo. Zdroj: Zpráva PIN Flash-38, Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu
 • Zranitelní účastníci silničního provozu, tedy pěší a cyklisté a motocyklisté , tvoří 70% z obětí fatálních nehod na městských komunikacích. Ukázala to zpráva Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu (ETSC). Zdroj: Zpráva PIN Flash-37, Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu
 • V České republice je situace s hodnocením bezpečnosti cyklistiky kritická. 93% respondentů průzkumu pro značku Continental vnímá napětí mezi řidiči a cyklisty. Dvě třetiny dotázaných zažily za poslední rok situaci, kdy řidič omezil nebo ohrozil cyklisty a naopak, kdy cyklista omezil řidiče automobilu. Zdroj: Průzkum agentury STEM/MARK, zadaný společností Continental Barum s.r.o., provedený v období 19. - 27. února 2019 na vzorku 500 respondentů z České republiky ve věku 18 - 70 let.
 • Podle doporučení ETSC je hlavní budovat bezpečnou infrastrukturu, přizpůsobit nejvyšší povolenou rychlost stavu silnic, zvyšovat bezpečnost dopravních prostředků a posilovat kvalitní záchranný systém.

6) Cyklistická doprava prokazatelně snižuje produkci skleníkových plynů a přispívá tak ke zmírnění klimatických změn. Pro prostředky REACT-EU je požadováno, aby byly využity pro  financování aktivit, které přispějí k plnění cílů v oblasti změny klimatu min. ve výši 25 % alokace.

7) COVID zvýšil provoz také na cyklostezkách, které si pro jejich bezpečnost a pohodlí volí mnoho lidí. Za rok 2019 projelo a prošlo 10 nejnavštěvovanějšími místy na cyklostezkách více než 1,8 mil. cyklistů a chodců. Obliba bezpečných cyklostezek mezi Čechy se projevila i v období březen - květen 2020, kdy v důsledku zavedení opatření proti šíření COVID, vzrostly počty uživatelů cyklostezek běžně o 40 - 60%. Zdroj: http://www.mereninavstevnosti.cz/ (TOP 2019)

8) Víme, jaký potenciál evropské státy vidí v podpoře cyklistické dopravy v době COVID. Můžeme zaslat dokumenty, které tento požadavek podporují.

9) V reklamě na ČT1 reklamní spot Národní sportovní agentury upozorňuje na skutečnost, že by se měli lidé více pohybovat a místo veřejné dopravy jezdit na kole. Správně by sice mělo být místo auta, ale v době COVID se jedná o jedno z běžných doporučení.

10) Města a kraje jsou připraveny čerpat z tohoto dotačního titulu na cyklostezky. V České republice je evidováno na 300 projektů v různém stupni projektové připravenosti (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení), díky kterým by bylo možné vybudovat 420 km nových cyklistických komunikací. Předpokládané náklady činí 4,2 miliardy Kč. Mimo jiné v roce 2020 přišlo na Státní fond dopravní infrastruktury celkem 75 žádostí na výstavbu cyklostezek, s úhrnnou výší požadovaného příspěvku 833 mil. Kč.

 

 

Otevřený dopis seniorů Monitorovacímu výboru IROP
Modul: Novinky