Valná hromada spolku potvrdila další směřování

19. 03. 2021

Dne 19. 3. 2021 proběhla valná hromada spolku Partnerství pro městskou mobilitu. 

Nejvyšší orgán spolku potvrdil jeho směřování v budoucích letech, a to prostřednictvím následujících aktivit : 

 • Aktivně se spolupodílet na implementaci Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030. Doslova chceme být „strážcem“ této Koncepce neboli prosazovat její naplňování, včetně bodů, které se do Koncepce nedostaly (např. stanovení alokací).
 • Společně s FD ČVUT v Praze, Univerzitou Pardubice a VŠE v Praze poskytovat odborné veřejnosti metodické zázemí pro podporu aktivní a městské mobility, a to formou vedení webinářů, workshopů, jednání a konferencí.
 • Spravovat webový portál Akademie městské mobility (akademiemobility.cz) a na jeho aktualizaci spolupracovat nejen s akademickou sférou, ale i odbornými organizacemi, v čele s Českou silniční společnosti, sekcí SAMDI.
 • Spolupracovat s řadou mezinárodních organizací, např. i s norskou výzkumnou organizací Transportøkonomisk institutt
 • Popularizovat odborné poznatky mezi veřejností iniciativou CityChangers (citychangers.eu). Cílem je představit stávající projekty a organizace, které za nimi stojí (města, firmy, neziskové organizace, občanské iniciativy).
 • Pomocí Výzvy 10.000 kroků podpořit aktivní mobilitu a pohyb. Výzva bude spuštěna k 1. 4. 2021. Více na desettisickroku.cz. Budeme rádi, když se přidáte.
 • Koordinovat ve spolupráci s kraji a městy vytváření dopravní sítě pro cyklisty, a to v souladu s kapitolou 2.3.4. nové vládní Koncepce. Součástí opatření bude vytvoření mapy pro návrh bezpečných cyklistických opatření.
 • Na podzim 2021 připravit další ročník Ceny Víta Brandy, která ohodnotí výjimečné projekty v oblasti aktivní a městské mobility.
 • Být součástí přípravného výboru Světového silničního kongresu, který se uskuteční v roce 2023 v České republice. Ministerstvo dopravy vybralo náš spolek do Technického výboru 2.1 Mobilita v zastavěných územích – PIARC.
 • Zastupovat Českou republiku v rámci THE PEP (Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí), který funguje pod hlavičkou Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) a Světové zdravotnické organizace (WHO), konkrétně v pracovní skupině pro cyklistiku. Spoluvytvářeli jsme Panevropský plán rozvoje cyklistiky, který by měl být podepsán zástupcem našeho Ministerstva dopravy v květnu 2021.
 • Na podzim v roce 2022 jsme pověřeni společně s Ministerstvem dopravy ČR připravit seminář v Bruselu na téma podpora cyklistické dopravy.

Ke stažení

Valná hromada spolku potvrdila další směřování
Modul: Novinky