MMR: Přes 230 km nových cyklostezek z IROP zvýší bezpečnost cyklistů a dostupnost obcí

10. 05. 2021

Jedním z cílů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, je zatraktivnit veřejnou dopravu v regionech, zavádět moderní technologie ve veřejné dopravě, zvyšovat bezpečnost chodců a cyklistů a snížit emise skleníkových plynů. Do konce dubna bylo v Česku s podporou IROP vybudováno 233,8 km nových a zmodernizováno 7,8 km cyklostezek a cyklopruhů. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu bude podporována i v nadcházejícím programovém období 2021-2027. IROP počítá s částkou přesahující 3 mld. Kč.

 
„Bude se jednat o nejvýznamnější zdroj prostředků pro cyklodopravu v České republice. IROP počítá pro tuto oblast s částkou přesahující 3 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. A k tomu se přidají ještě prostředky části specifického cíle pro komunitně vedený místní rozvoj, místní akční skupiny totiž jistě navážou na zájem o tuto podporu z období 2014-2020," doplňuje náměstek Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád. Programový dokument IROP 2021-2027 je nyní projednáván s Evropskou komisí. První výzvy pro nové období lze očekávat pravděpodobně na přelomu roku 2021 a 2022.

Zdroj: tisková zpráva MMR

MMR: Přes 230 km nových cyklostezek z IROP zvýší bezpečnost cyklistů a dostupnost obcí
Modul: Novinky