Cyklovize 2030. Nová mapa dopravní sítě pro cyklisty vzniká ve spolupráci krajů a měst

25. 06. 2021

V České republice je 40 000 kilometrů vyznačených cyklotras. Pouze 12 % z nich je v režimu chráněných cest. Dopravní síť je nespojitá a kraje dlouhodobě volají po jejím dobudování. Pracovní skupina pro cyklostezky pod hlavičkou Cyklovize 2030 chce tuto situaci posunout směrem k ucelené dopravní síti pro aktivní mobilitu.

„Jde o vybudování smysluplné sítě, jak to určila vládou schválená Koncepce aktivní a městské mobility,“ říká Jaroslav Martinek, jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Zástupci jednotlivých krajů ve dnech 24.-25. června v Olomouckém kraji jednali o otázkách, které je nutné řešit na národní úrovni.

„Kraje by měly spolupracovat na vytvoření národní koncepce pro cyklodopravu. Proto jsem prostřednictvím Asociace krajů požádal všechny kraje o nominaci cyklokoordinátorů,“ říká Pavel Čížek, náměstek hejtmanky Plzeňského kraje. Koordinátoři z jednotlivých krajů jsou základem pracovní skupiny, která se bude pravidelně potkávat.

K evidenci pomůže jednotná mapa, která má určit základní síť dálkových cyklotras. Hlavním cílem je stabilizovat ji v terénu, a určit předávací body mezi jednotlivými kraji.  Dalším úkolem bude rozdělit jednotlivé dálkové cyklotrasy na úseky dle jejich současného a cílového stavu a  vytvořit  finanční nástroje k její realizaci.

„Prioritou Olomouckého kraje je propojení páteřních tras. Jen v letošním roce jsme dali do cyklodopravy na 25 milionů,“ říká Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.   

Jak dodává, není přitom potřeba všude budovat speciální cyklostezky. Někdy postačí jen dohoda například se správcem vodního toku nebo lesa, aby umožnil cyklistům průjezd. Kraje, města, mikroregiony evidují řadu konfliktních míst, která buď zabraňují, nebo komplikují snahu o vedení cyklotras a budování cyklistické infrastruktury po pozemcích v majetku či ve správě organizací jako jsou Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Odry, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Lesy ČR, další správci lesů apod. Je to především z důvodu obav ze zodpovědnosti za bezpečnost cyklistů.

Účastníci schůzky se také shodli na tom, že na mnoha místech by pomohlo umístění značky „zákaz vjezdu motorových vozidel“ (B11), kterou zatím pravidla pro podporu stavby cyklostezek neuznávají.

 

Nyní probíhá aktualizace mapy ze strany krajů, výstupy budou představeny do konce roku 2021.

„Cílem bylo především dostat všechny klíčové partnery k jednomu stolu a začít spolu hovořit,“ uzavírá Jaroslav Martinek.  

Cyklovize 2030. Nová mapa dopravní sítě pro cyklisty vzniká ve spolupráci krajů a měst
Modul: Novinky