Projednání důležité novely zákona čísla 361/2000 Sb. má proběhnout dne 14. 9. 2021

09. 09. 2021

Partnerský server Městem na kole zveřejnil článek na téma: Boční odstup se nemusí stihnout, napíšete poslancům? Článek se týká Martýria projednávání novely zákona číslo 361/2000 Sb., určující bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty, stále ještě nekončí. Senát návrh zkorigoval do kompromisní podoby a vrátil sněmovně. Poslední kolo projednávání tak přijde na řadu za několik dnů, pokud ovšem sněmovna novelu stihne projednat. V červnu se na ni nedostalo, a zářijová schůze sněmovny bude před volbami zcela poslední.

Nicméně spolek chce upozornit ještě na jedno skutečnost. V záplavě mediálních diskuzí na téma bezpečného odstupu při míjení cyklistů se úplně vytratila zdánlivá maličkost. Původní novela měnila § 27, odst. 5 tak, že dávala možnost bez dalších složitých zkoumání nechat odtáhnout vozidlo stojící na chodníku a tím jej uvolnit pro pěší. Naši senátoři však toto ustanovení vypustili. Vyzýváme tudíž poslance, aby naplnili původní záměr a potvrdili tak znění § 27 chránící chodce, nikoliv bezohledné motoristy. Nebo je ochrana silnějšího normální?  Další podrobnosti jsou zveřejněné zde.

Modul: Novinky