Evropský atlas mobility vyšel v české verzi

24. 03. 2022

Evropský atlas mobility, který byl vloni oficiálně představený v Bruselu, vychází také v českém jazyce. Publikace představuje klíčová fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě a jejím cílem je přispět k úsilí o udržitelnou a spravedlivou mobilitu v Evropské unii. Publikace vznikla ve spolupráci Heinrich-Böll-Stiftung a Partnerství pro městskou mobilitu. V 18 kapitolách doprovázených 47 podrobnými infografikami ukazuje fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě. Českou verzi atlasu pokřtil ministr Martin Kupka. 

Foto: Michal Vítek, Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Evropa je v pohybu. Právě tady bylo vynalezeno či technicky vylepšeno mnoho forem dopravy. Volný pohyb osob Evropu propojil a stmelil v jeden celek a výrazně přispěl ke stále sílícímu vědomí soudržnosti. Přeshraniční mobilita je předpokladem jednotné EU a žité zkušenosti vzájemného propojení na všech úrovních.

Zároveň však dnes doprava představuje v Evropské unii téměř 30 procent emisí CO₂. V rámci boje proti změně klimatu je nezbytné tyto emise snížit, naše společné úsilí se však musí současně zaměřit na vytváření a udržení pracovních míst v odvětví, které se mění díky elektrifikaci, alternativním pohonným hmotám, digitalizaci a automatizaci. Zároveň tato transformace v oblasti mobility a dopravy může být skutečně udržitelná pouze tehdy, pokud bude sociálně spravedlivá.

Pandemie covidu-19 výrazně omezila svobodu pohybu a ukazuje nám zranitelnost Evropy – prostoru, který je neustále v pohybu. Ačkoli pokleslo cestování leteckou dopravou a naopak se zvýšilo používání jízdních kol, zároveň však také došlo k výraznému negativnímu posunu od sdílené dopravy k dopravě individuální. Pokud tento nový trend přetrvá a převládne, velká část dosud vynaloženého úsilí o snížení emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy bude zmařena.

Evropa musí být i nadále inovativní, aby dosáhla relevantních cílů v oblasti klimatu. Potřebujeme nové technologie, abychom naši dopravní infrastrukturu i chování v oblasti mobility přizpůsobili naléhavým výzvám nadcházejících let. Chceme-li zachránit klima, musí být klimatické závazky i pro Česko prioritou.

Evropský atlas mobility navazuje na sérií úspěšných Atlasů: Atlas masa, Atlas plastů či Atlas energie.

Pokud byste rádi obdrželi tištěnou verzi Evropského atlasu mobility, napište si o něj na cz-info@cz.boell.org.

 

Ke stažení:

Evropský atlas mobility vyšel v české verzi
Modul: Novinky