Valná hromada spolku se sešla už podesáté

13. 04. 2022

Setkávání členů spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. se v posledních přesunulo do on-line prostředí. O to víc všechny potěšilo, že se v pořadí už desátá valná hromada spolku mohla uskutečnit prezenčně. Zástupci členů měli příležitost se potkat a osobně diskutovat o trendech v dopravě dne 25. března 2022 na veletrhu For Bikes v Praze.

Foto: Radka ŽÁKOVÁ, www.plzenskonakole.cz

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2021 a návrh aktivit na letošní rok. Spolek přivítal nové členy, jejichž řádné členství schválili přítomní účastníci jednomyslně. Konkrétně se spolek rozrůstá o Kraj Vysočina, Ústecký kraj, MS Tourism, s.r.o. a města Dobříš a Brumov-Bylnice. Přijetí nabude platnosti v okamžiku, kdy noví členové dodají všechny potřebné dokumenty a splní další náležitosti podle organizačního řádu a stanov spolku.

Aktivity spolku v tomto roce jsou popsány detailně na webu spolku a ve výroční zprávě za rok 2021. Zde tedy pouze shrnutí:

 • Popularizovat odborné poznatky mezi veřejností prostřednictvím iniciativy CityChangers (citychangers.eu). Cílem je představit stávající projekty a organizace, které za nimi stojí (města, firmy, neziskové organizace, občanské iniciativy). Navazuje na kapitolu 2. Výroční zprávy 2021.
 • Na jaře 2022 vyhlásit výsledky Ceny Víta Brandy, která ohodnotí výjimečné projekty v oblasti aktivní a městské mobility. Více na cenavitabrandy.cz. Navazuje na kapitolu 3. Výroční zprávy 2021.
 • Pomocí Výzvy 10 000 kroků podpořit aktivní mobilitu a pohyb. Výzva bude spuštěna k 1. 4. 2022. Více na desettisickroku.cz. Navazuje na kapitolu 4. Výroční zprávy 2021.
 • Ve spolupráci s kraji a městy koordinovat vytváření dopravní sítě pro cyklisty. Součástí opatření bude vytvoření mapy pro návrh bezpečných cyklistických opatření. Více na stavbycyklo.cz. Navazuje na kapitolu 5. Výroční zprávy 2021.
 • Poskytovat odborné veřejnosti metodické zázemí pro podporu aktivní a městské mobility, a to formou webinářů, workshopů, jednání a konferencí. Součástí je správa webového portálu Akademie městské mobility (akademiemobility.cz). Navazuje na kapitolu 6. Výroční zprávy 2021.
 • Aktivně se spolupodílet na implementaci Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021–2030. Navazuje na kapitolu 7. Výroční zprávy 2021.
 • Rozvíjet mezinárodní vztahy. Navazuje na kapitolu 8. Výroční zprávy 2021.
  • spolek je součástí přípravného výboru Světového silničního kongresu, který se uskuteční v roce 2023 v České republice. Ministerstvo dopravy vybralo spolek do Technického výboru 2.1 Mobilita v zastavěných územích – PIARC.
  • spolek zastupuje Českou republiku v rámci THE PEP (Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí), který funguje pod hlavičkou Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) a Světové zdravotnické organizace (WHO), konkrétně v pracovní skupině pro aktivní mobilitu a v pracovní skupině pro udržitelný turismus.
  • Na podzim v roce 2022 je spolek pověřen připravit seminář v Bruselu na téma podpora cyklistické dopravy.
  • Spolek byl pověřen uspořádat dne října 2022 v Praze závěrečnou konferenci mezinárodního projektu Danube Cycle Plans, jíž se účastní zástupci devíti zemí Dunajského regionu.

  

Ke stažení:

 

Foto: Jitka VRTALOVÁ, Dobrá města

 

Foto: Jitka VRTALOVÁ, Dobrá města

 

Valná hromada spolku se sešla už podesáté
Modul: Novinky