Registrace pro Evropský týden mobility 2022 byla zahájena

25. 06. 2022

Města nebo obce se již mohou registrovat do Evropského týdne mobility, každoroční kampaně za lepší dopravu a mobilitu v našich sídlech. 
Evropský týden mobility je každoroční iniciativa Evropské komise pro udržitelnou městskou mobilitu od roku 2002. Vyzývá evropské obce a města, aby věnovala týden udržitelné dopravě. Tradičně se koná v termínu 16. - 22. září. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu podporuje česká města, aby se zapojila do Evropského týdne mobility a realizovala dočasná i trvalá opatření pro skutečnou změnu. 

Pro letošní ročník 2022 jsou dispozici nejen grafické podklady a vzory, ale i tematické pokyny pro letošní rok. Pokyny podrobně vysvětlují téma pro rok 2022 – Better Connections/Lepší dostupnost – a jak s ním můžete pracovat v rámci vaší kampaně. Dostupná je anglická verze, český překlad by měl být k dispozici během nejbližší doby. 

„Kombinuj a jeď“ je česká verze sloganu, kterým budou pořadatelé vyzývat k akci a k zapojení se do každoroční iniciativy Evropské komise, která upozorňuje na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a inspiruje k možným řešením. Letos navíc ETM slaví 20 let! Budete s námi u toho?

Nejste zástupcem města či obce, ale i tak se chcete zapojit do Evropského týdne mobility? Podívejte se na podrobné informace k našim MOBILITYACTIONS (v angličtině).

Akci společně koordinují Ministerstvo životního prostředí ČR a spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Užitečné odkazy:


O Evropském týdnu mobility

Evropský týden mobility (zkrác. ETM, anglicky EUROPEANMOBILITYWEEK - EMW) je každoroční iniciativa Evropské komise od roku 2002. Vyzývá evropské obce a města, aby věnovala týden udržitelné dopravě. Pravidelně se koná v termínu 16. – 22. září, zakončený vždy mezinárodním dnem bez aut. Každý ročník má své motto, jako například čistý vzduch, víceúčelovost či sdílená ekonomika v dopravě. Součástí programů jsou akce spojené s udržitelnou dopravou, jako například cyklojízdy, přednášky či festivaly, dochází také k otevření ulic pěším a cyklistům. 

Cílem kampaně zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné městské dopravy. Kampaň dává lidem šanci vidět hodnotu uličního prostoru a vyzkoušet nová řešení problémů, jako je znečištění ovzduší, nedostatek fyzické aktivity, adaptace na klimatické změny a další. 

Registrace pro Evropský týden mobility 2022 byla zahájena
Modul: Novinky