Kraje se připojily k Světovému týdnu bezpečnosti silničního provozu

25. 05. 2023

V týdnu od 15. do 21. května pravidelně vyhlašuje OSN Světový týden bezpečnosti silničního provozu. Letos byl tématem týdne přechod na šetrnou mobilitu, v první řadě se tedy zabýval dopravě na jízdním kole, pěšky, případně v kombinaci s veřejnou dopravu. 

 „Cyklistů v silničním provozu přibývá, ať už jde o sport či dopravu po městě. Aktivní pohyb na kole je pozitivním trendem, vyžaduje ale od motoristů i cyklistů samotných vzájemnou ohleduplnost a dodržování pravidel. Ročně na našich silnicích zemře 40 cyklistů. Letos evidujeme od ledna do dubna, ještě před zahájením hlavní sezony, již 18 obětí. Je důležité, aby cyklisté dávali správně přednost v křižovatkách, byli dobře vidět a nosili přilby. Řidiči aut na druhé straně mají zpomalit v místech, kde se cyklisté pohybují, pozorně sledovat v provozu i menší jednostopá vozidla a dodržovat bezpečný boční odstup od cyklisty,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Na rostoucí nehodovst reaguje projekt Cyklovize 2030. „Jde o nástroje pro tvorbu bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy v České republice. Projekt má přispět k tomu, aby se síť budovala a fungovala podobně, jako je tomu u železnice nebo silnic,“  říká národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek.

K akci na podporu bezpečnosti silničního provozu se přihlásily i tři kraje, které jsou členy spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. Každý z krajů vydal k příležitosti vlastní zprávu: 

 

 

Kraje se připojily k Světovému týdnu bezpečnosti silničního provozu
Modul: Novinky