Jak se zapojí město Benešov do Evropského týdne mobility?

05. 09. 2023

Cílem ETM je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. Je to ideální příležitost cíleně se pohybovat po městě bez automobilů a vyzkoušet alternativní způsoby dopravy.

 

Jak se zapojí město Benešov do Evropského týdne mobility?

Cílem ETM je omezování individuální automobilové dopravy a využívání ekologicky šetrnějších způsobů pohybu. Ve spolupráci s našimi organizacemi, PČR a zdravými městy Týnec n. S. a Bystřice jsme pro Benešáky připravili aktivity, jak sami sobě dokázat, že

  • Jde to i bez aut! – ve spolupráci se zdravými městy Týnec n. S. a Bystřice navazujeme na evropský den bez aut, který probíhá každoročně 22. září a má poukázat na přijatelnější způsoby dopravy a podpořit omezování městského automobilismu. My ho společně oslavíme v sobotu 23. září tak, abychom tuto aktivitu mohli sdílet společně s rodinou, přáteli nebo lidmi, kteří podobně smýšlejí. Výchozí i cílové body jednotlivých tras jsou vždy umístěny v infocentru každého města. Je jedno, zda půjdete pěšky, projedete se na kole, využijete veřejnou dopravu, nebo vše zkombinujete – ale hlavně bez aut.
  • Pěšky do školy – jedná se o celorepublikovou iniciativu, do které se zapojují ZŠ a MŠ a která vznikla v návaznosti na neutěšenou dopravní situaci v době před začátkem školního vyučování především u škol. Školy edukují děti i rodiče, proč je potřeba chodit do školy pěšky, jaké existují alternativní způsoby dopravy, o pozitivech každodenního pohybu, a že není vždy nutné dovézt dítě až před školu, ale dá se zaparkovat dál od školy a zbytek dojít třeba pěšky.
  • Vzdělávání v bezpečnosti silničního provozu – ve spolupráci s Policií ČR je tato aktivita rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou, teoretická proběhla pro třetí třídy již v červnu a praktická proběhne v rámci ETM v ul. Nová Pražská, kde si děti zkusí vyhodnocovat bezpečnost silničního provozu z pohledu policisty.
  • Výzva „Den bez aut" – auto nechte zaparkované doma už v pátek 22. září a připojte se tak k mezinárodní aktivitě. Příspěvek můžete sdílet na sociálních sítích s mezinárodním označením #carfreeday nebo česky #denbezaut.

 

V roce 2022 se k této aktivitě oficiálně přihlásilo téměř 3 000 měst po celém světě a v roce 2023 se město Benešov stane jedním z nich.

 

Tato aktivita se koná v rámci projektu Zdravé město Benešov, jehož cílem je naplňování cílů MA21.

 

Co vlastně udržitelná mobilita je a proč ji řešíme?

Ve městech je obecně upřednostňována osobní automobilová doprava před tou udržitelnou. Největší problém v oblasti mobility je obrovský prostor, který auta ve městech potřebují. A rychle rostoucí populace a zvyšování životní úrovně obyvatel bude tento tlak ještě zvyšovat. Za udržitelné se považují zejména pěší, cyklistická a veřejná doprava, které jsou úsporné především z hlediska prostoru, samozřejmě dokážou ušetřit i peníze, snížit uhlíkovou stopu měst, pomoci tomu, aby města byla zdravější a ekonomicky úspěšná atd. Cílem je zatraktivnit udržitelnou mobilitu tak, aby byla vítaným způsobem pohybu po městě. Možností je i druhy dopravy kombinovat.

 

Jakými kroky podporuje město Benešov udržitelnou mobilitu ve městě?

Udržitelná mobilita ve městě není jen o jednom týdnu v roce, ale o celkovém přístupu k této problematice, o vhodném veřejném prostoru, o každém z nás. Město Benešov se k těmto principům udržitelné mobility hlásí a nejenže řadu aktivit plánuje, ale řada z nich je již realizována. Nicméně omezení osobní automobilové dopravy se nikdy nesetkává s pozitivním ohlasem. Město Benešov upřednostnilo jít nejdříve cestou rozšíření nabídky alternativnějších druhů dopravy, edukace, výzev apod., nicméně dříve nebo později bude muset stejně jako řada dalších měst přistoupit k nepopulárním omezujícím opatřením. Pojďme si shrnout, jakými kroky je udržitelná mobilita ve městě podporována doposud:

 

Asi tou nejzásadnější a nejvíce náročnou na rozpočet města je městská hromadná doprava. Město Benešov dotuje provoz MHD částkou cca 16 mil. Kč ročně a další finance jsou investovány do obnovy vozového parku, optimalizace tras, zastávek i jízdních řádů. MHD si od roku 2019 prošla tak významnou restrukturalizací, že si zaslouží samostatný článek.

 

V roce 2021 si město Benešov nechalo vypracovat Generel dopravy, jehož cílem je právě reflektování udržitelné mobility ve městě a jsou zde navržena opatření ke zklidnění dopravy tak, aby preferovaným způsobem dopravy mohla být právě ta pěší, cyklo a veřejná.

 

Aktivitou, na které se město Benešov významnou měrou podílí, je vzdělávání dětí v dopravní výchově, které je cílené na bezpečné chování v silničním provozu, ať se zde dítě pohybuje jako chodec nebo jako cyklista.

Město Benešov iniciuje a podílí se i na řadě výzev, které apelují na občany, aby se více hýbali a chodili pěšky. Dvakrát ročně se občané mohou zapojit do akce „10 000 kroků", na podzim jsou realizovány aktivity „Evropský týden mobility" a „Evropský týden sportu" a za podpory města Benešov se v průběhu roku konají běžecké závody např. Benešovský běžecký festival.

Novinkou letošního roku je pilotní projekt systému sdílených kol, kdy město Benešov financuje provoz sdílených kol a prvních 15 min. jízdy na kole je hrazeno z rozpočtu města.

Postupné přizpůsobování městského prostoru a pohybu po městě bez aut je jedna věc, ale nejvíce záleží na každém z nás, jak se zapojí. Chceme společně s vámi postupně Benešov měnit na město pro lidi a ne pro auta.

Ing. Iva Lajpertová a Aneta Barešová, DiS.,

koordinátorky Zdravého města Benešov

zdroj: www.Benesov-city.cz, 29. 8. 2023

Jak se zapojí město Benešov do Evropského týdne mobility?
Modul: Novinky