Workshop pro cyklokoordinátory z ČR je za námi!

27. 06. 2024

Ve spolupráci s třemi ministerstvy náš spolek uspořádal pro cyklokoordinátory z ČR dvoudenní workshop Monitoring dopravních cest, který proběhl v Českém ráji.

Zacílili jsme na:

  • Projekt CykloVize2030: konkrétně na terénní porovnání cyklotras č. 14 a 17 s důrazem na tvorbu a značení pohodlných a bezpečných cest pro aktivní mobilitu.
  • Přípravu a koordinaci kampaně Evropský týden mobility.
  • Přípravy nové výstavy Dobrá města.

Workshop pomohl posilňovat vztahy napříč sítí městských a krajských cyklokoordinátorů s důrazem na sdílení dobré praxe a vzájemné podpory.

Setkání proběhlo za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy ČR pod taktovkou národního cyklokoordinátora Jardy Martinka. Svou účast mělo i Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím národní koordinátorky Evropského týdne mobility Dominicy Tchaou.

Dnešní novinka pak přináší detailní informace o projektu CykloVize2030

Bezpečnost na cestách byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se s cyklokoordinátory vydali do Českého ráje. V praxi jsme si vyzkoušeli, co znamená rodinná pohoda v úseku Turnov – Malá Skála na cyklotrase č. 14 (Greeenway Jizera) oproti jízdě po kopcovité trase č. 17, která vede jen po silnicích, a navíc se značným výškovým převýšením. Je třeba si přiznat, že systém přidělování čísel, který byl nastaven před 30 lety, je nutné přehodnotit. Právě cyklotrasa č. 14 je symbolem bezpečné cyklotrasy národního významu, která splňuje podmínky výstavby nové dopravní sítě pro cyklisty.

Nechceme prostě mluvit jen o nějaké Cyklovizi2030, chceme ukázat, že vize se již pomalu naplňuje, a že ji můžeme vidět skrze nově vybudované cyklostezky. Proto jsme se i rozhodli postupně zveřejňovat seznam tipů na jízdu na kole, na kterých se rodiče nemusí bát o svoje děti. 

Hlavní úkoly pro nejbližší období

  • Ve spolupráci se spolekem Partnerství pro městskou mobilitu a KČT si každý kraj upřesnění číslování cyklotras národního a regionálního významu. Jedná se jen o jedno až trojciferné cyklotrasy.
  • Každá stávající cyklotrasa národního, případně i regionálního významu bude analyzována podle typu komunikací, po kterých je vyznačena.
  • Na navrhovaných cyklotrasách budou definovány úseky, které se mají vybudovat. Tyto úseky budou prezentovány přes stránku CityChnagers.
  • Z hlediska marketingu budou prezentovány úspěšně realizované úseky. Právě z tohoto důvodu byla spuštěn odkaz „Naše tipy“.
  • Krajům se doporučuje, aby si nechaly zpracovat Studii optimalizace cyklotras, podobně jak si to udělal Olomoucký kraj, které by zmapovaly všechny stávající a plánované komunikace, které jsou vhodné pro bezpečnou jízdu na kole.

 

Podrobnosti k výstavbě nové bezpečné dopravní síti pro cyklisty

Nejprve si připomeňme, jak to celé vzniklo. V roce 1996 byla zpracován návrh na značení páteřních cyklotras v ČR. Jako první byly vyznačeny v roce 1998 cyklotrasy Moravská stezka a Greenway Praha – Vídeň. V roce 1999 z programu PHARE byly vyznačeny první regionální a místní cyklotrasy. V letech 2000-2001 se v tomto trendu pokračovalo. Díky podpoře okresních úřadů bylo vyznačeno  kolem 40 000 km cyklotras.

Mezitím se od roku 2001 začaly budovat cyklostezky, a to díky Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a evropských a krajských fondů. Obce a města všech dotačních možností dokonale využila a dnes je v Česku na 5 000 km cyklistických komunikací.

A tady je problém. Síť cyklotras je stále vyznačena po vzoru myšlení z roku 2001, ale pozice cyklistické dopravy a jízdního kola je v roce 2024 úplně někde jinde. Současnou potřebou je propojit všechny obce s rozšířenou působností (ORP) bezpečnou sítí dopravních cest vhodných pro cyklisty.

Vychází se ze všední reality, kdy je na českých cestách řada nebezpečných úseků, které ohrožují bezpečnost cyklistů a vyžadují okamžitá opatření. Jedete po cyklostezce, která náhle skončí, stezka se promění v blátivé koryto, nebo vyústí na nebezpečnou silnici. A nejde přitom jen o celkový komfort. Na cestách čekají na cyklisty i vysloveně nebezpečné adrenalinové situace a úseky, kde může jít o život. Pravdou je, že cyklotrasy vedou i po klidných silnicích, které ale zase často vedou náročným reliéfem, aneb kopcům se člověk hned tak jen nevyhne.

Proto za podpory Fondu zábrany škod je realizován projekt Cyklovize 2030 (www.cyklovize2030.cz). Jeho cílem je identifikovat kritické body a společně s obcemi a městy najít řešení na jejich odstranění. Bezpečné cesty jsou klíčové nejen pro pohodlí, ale především pro snížení dopravních nehod a jejich obětí! Nespojitá síť téměř 5 000 km cyklostezek se tak má postupně doplňovat, do roku 2030 by mělo vzniknout dalších 700 km. K naplnění cíle pomáhají finance jak z evropských, tak národních fondů. Nejde přitom jen o nové cyklostezky, podstatné je vytvořit souvislou síť tvořenou různými opatřeními, kde se budou lidé na kolech cítit bezpečně.

Spolupráce v rámci projektu Cyklovize 2030 tak pomáhá identifikovat úzká místa, upozorňovat na systémové problémy a hledat cesty, jak efektivně vynakládat prostředky, kde je to nejvíce potřeba. Někdy ale stačí sednout si k jednomu stolu
a objeví se řešení, které nestojí víc než čas a trochu úsilí.

Cílem je, aby byla vytvořena bezpečná dopravní síť pro cyklisty, kterou cyklisté budou využívat na svých cestách do práce, za nákupy, do škol, na odpolední výlet na kole, nebo i pro cykloturistiku. Jde o to, aby tento druh dopravy mohl fungovat jako plnohodnotná součást dopravního systému. Infrastruktura je doposud nepropojená a území republiky pokrývá nerovnoměrně, někde zcela chybí. Kraje by k jejímu rozvoji měly využívat své kompetence a legislativní nástroje. Tento princip je prosazován i v rámci Asociace krajů ČR, přičemž jednotná terminologie by měla být základem, kdy bude jasné pojmenování při majetkoprávních vypořádáních pozemků pod budoucími cyklostezkami nutnými pro propojení sítě a koordinace jejich přípravy se stavbami silnic a železnic. Je třeba zdůraznit, že cyklodoprava, silniční i železniční doprava nemají stát proti sobě, jak je někdy v Česku špatně interpretováno, ale mají se navzájem doplňovat.

Prostě nejde jen o to pořád dokola a do nekonečna mírně upravovat síť cyklotras z roku 2001, která je postavena jen na myšlence cykloturistiky. Je potřeba značení spojovat s otázkou dopravy, neboť i samotné vyznačení cyklotras je realizováno pomocí dopravních značek pro cyklisty, a to IS19, IS20 a IS21.

Všem krajům se proto doporučuje, aby si nechaly zpracovat Studii optimalizace cyklotras, podobně jak si to udělal Olomoucký kraj, které by zmapovaly všechny stávající a plánované komunikace, které jsou vhodné pro bezpečnou jízdu na kole. Snahou je, aby se u značených cyklotras využilo, pokud možno v posledním období obcemi vybudovaných nových bezpečných cyklostezek, které mají ambici svést cyklistickou dopravu z frekventovaných, a tím nebezpečných silnic II. a III. tříd na tyto nové cyklostezky. Všechny plánované a realizované cyklistické komunikace v jednotlivých krajích, včetně návrhů na zrušení některých cyklotras nebo návrhů na přeznačení některých cyklotras, jsou zanesené (mohou být) do webového mapového portálu příslušného kraje: https://www.cyklovize.cz/mapovy-portal

Pro kraje se může stát mapový portál významným strategickým nástrojem, neboť jednotlivé návrhy se mohou postupně upřesňovat a doplňovat, a to na základě jednání se všemi klíčovými aktéry. Díky tomu je mapový portál stále aktuální a živý. Vlastní značení (přeznačování) dopravními značkami pro cyklisty IS19, IS20 a IS21 je následně další kapitolou, ke které každý kraj přistupuje trochu odlišným způsobem.

A právě o těchto změnách bude informovat metodika, která se právě připravuje.

 

Workshop pro cyklokoordinátory z ČR je za námi!
Modul: Novinky