O NÁS

  

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která funguje jako zapsaný spolek. Členy spolku jsou města, svazky, kraje, odborné a neziskové organizace.

Cílem spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. je implementovat do českého a slovenského prostředí jeden z 14 projektů Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU), kterým je
projekt Partnerství pro městskou mobilitu.

Zjednodušeně řečeno, spolek chce rozvíjet témata týkající se městské a regionální dopravy a mobility.


    • Správa a plánování: pro veřejnou správu nabízíme řadu doporučení a také spoluvytváříme novou metodiku SUMP 2.0.
    • Veřejná doprava a dostupnost: upozorňujeme, že i kraje výrazným způsobem ovlivňují sídelní mobilitu. Vždyť právě ony ovlivňují kvalitní veřejnou dopravu. Představme si jen, kdy polovina lidí by z veřejné dopravy přešla na jízdu autem. Jak by potom vypadala parkovací politika města. Kraje ale mají více oblasti, ve kterých mohou pomoci s řešením sídlení mobility. Naším cílem je vést, či motivovat kraje k partnerství s městy a obcemi při budování udržitelné sídelní mobility. Odborným garantem pro tuto oblast je pro nás Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích.
    • Aktivní mobilita a veřejný prostor: pokud víme, že veřejný prostor je jen jeden, ale přitom všichni lidé chtějí všechno, více parkovacích míst, více cyklistických opatření, více bezpečí pro chodce, více prostoru pro děti, více zeleně, pak se musíme někdy rozhodnout, komu dát občas přednost a proč. My chceme podporovat aktivní mobilitu a vést k tomu i kampaň CityChangers.
    • Nové služby mobility a inovace: chceme upozorňovat na smart řešení, které nám mají pomoci vybudovat udržitelnou mobilitu. Často se v tomto kontextu píše o opatření čisté mobility. Odborným garantem pro tuto oblast je pro nás Svaz měst a obcí ČR a jejich projekt Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City.