PLÁNY VE MĚSTECH

Přehled měst, které již mají plán, nebo jej zpracovávají:


INFORMACE Z MĚST:

  • Pražský projekt „P+“ Polaď Prahu. Projekt „P+“ Polaď Prahu je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury.
  • Projekt "Chytře na cestu". Projekt Chytře na cestu představuje Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou. Jedná se o strategický dokument, který se tvoří k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků v obou městech a jejich okolí obsluhovaném společnou městskou hromadnou dopravou a k zajištění lepší kvality života.