Plzeň na kole

Spolek Plzeň na kole /www.plzennakole.cz/ je volné seskupení lidí v Plzni, kteří fandí jízdnímu kolu coby rovnoprávnému prostředku individuální dopravy ve městě a chtějí se zasadit o lepší podmínky pro městskou cyklistiku. Spolek pořádá cyklojízdy, veřejné cyklodílny, v Plzni koordinuje kampaň Do práce na kole, jedná s politickou reprezentací města a s městskými samosprávami o zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku - zprůjezdňování jednosměrek, vyhrazené cyklostezky, více cyklo-stojanů (především v centru) atd. Spolek se snaží prosazovat principy budování trvale udržitelné kultury dopravní infrastruktury města Plzně.

Modul: Seznam členů