Děčín

Město Děčín je členem spolku Parterství pro městskou mobilitu od roku 2013.

Základní informace

Město Děčín leží v údolí řeky Labe v místech, kde jeho přítoky Ploučnice z pravé a Jílovský potok z levé strany oddělují krajinu Českého středohoří od skalnatých srázů Labských pískovců, do kterých v Děčíně tzv. Labským kaňonem řeka vstupuje. Labe je také osou hlavního osídlení, které se rozrůstá do údolí jeho přítoků. Více...

Projekty města a strategické dokumenty

Přehled projektů města naleznete zde. Strategický plán rozvoje města Děčín 2021-2027 je k dispozici zde. Město Děčín má rovněž zpracovaný Plán udržitelné městské mobility (SUMP).

Fotogalerie

Modul: Seznam členů