Tábor

Základní informace

Město Tábor je druhým největším městem jihočeského kraje se svými více než 35 tisíci obyvateli. Je významným dopravním, hospodářským a kulturním centrem velkého regionu, jižně od hlavního města Prahy. Jeho zrod je spjat se jménem Jana Husa, reformátora katolické církve. Husovi stoupenci, vedeni hejtmanem Janem Žižkou, založili Tábor roku 1420 jako mocenské centrum husitství. Myšlenka samostatné táborské republiky s sebou nesla celou řadu bouřlivých událostí a vliv jejich aktérů poznamenal evropský dějinný prostor. Více...

Projekty města a strategické dokumenty

Projekty města a strategické dokumenty můžete nalézt zde.

Fotogalerie

Modul: Seznam členů