Znojmo

Základní informace

Ze všech velkých měst na Moravě má starobylé město Znojmo (něm. Znaim) zřejmě nejpůsobivější panorama. Jeho zasazení do okolní krajiny je vskutku jedinečné. U Znojma řeka Dyje opouští hluboký kaňon mezi posledními výběžky Českomoravské vysočiny (Národní park Podyjí) a vtéká do rovinatých plání Dyjsko-svrateckého úvalu. Členitost terénu utvářela dnešní tvář Znojma.

Nejvýše položená a také nejstarší část Znojma – Hradiště sv. Hippolyta – je důmyslně situovaná na ostrožně sevřené ze tří stran údolím Dyje, Gránického a Pivovarského potoka. Středověké město Znojmo s hradem však využilo svažitou a prostornou pláň na protější straně Gránického údolí. V novověku se odtud mohlo rozšiřovat severozápadním a jihovýchodním směrem, neboť na severovýchodě zůstává dodnes limitem zaříznuté údolí potoka Lesky.

Dnes žije ve znojemské sídelní aglomeraci včetně přilehlých samostatných obcí přes 40 tisíc obyvatel, v republikovém porovnání se tedy jedná o středně velké město. Architektonická tvář Znojma však vypovídá o mnohem významnějším postavení města v jeho minulosti. Více...

Projekty města a strategické dokumenty

Projekty města a strategické dokumenty můžete nalézt zde

 Fotogalerie


Novinky

Znojmo: Restaurované kříže ve Višňovém

12. 10. 2023 | Všimli jste si, že se v poslední době obnovilo hned několik krásných křížů ve VIŠŇOVÉM a jeho okolí? Ten poslední - na krásném vyhlídkovém místě STARÁ HORA - bude tuto sobotu odpoledne požehnán.Nechte se zlákat k podzimnímu výletu na Višňovsko a zastavte se i na Staré... číst dále
Znojmo: Restaurované kříže ve Višňovém

Znojmo - Den bez aut a Tour de burčák

12. 09. 2021 | Den bez aut 17. září 2021 V rámci programu Evropského týdne mobility připravil spolek Cyklo klub Znojmo několik aktivit na podporu mobility a cyklomobility zvláště. V pátek 17. 9. můžete otestovat elektrokola v Horním parku od 9. do 17.00 hodin. Představíme i nákladní – cargo... číst dále
Znojmo - Den bez aut a Tour de burčák

Ve Znojmě na Komenského náměstí patřil celý den cyklistům a zájemců o cyklodopravu.

19. 11. 2015 | Město Znojmo v návaznosti na projekt Zdravá města a v souladu se strategickým plánem na další období připravil se zájmovým sdružením Cyklo Klub Kučera Znojmo prezentaci možností jak ulevit komplikované... číst dále

Znojmo se stalo novým členem Asociace měst pro cyklisty

19. 11. 2015 | Vstup do Asociace měst pro cyklisty je spojen i s tím, že město Znojmo začalo pracovat na strategickém dokumentu rozvoje cyklistické dopravy města Znojmo a to po vzoru "Cyklistické akademie". V září 2015 proběhne další pracovní jednání,... číst dále

Modul: Seznam členů