15. 10. 2019
Proměna ulic s důrazem na děti

Proměna ulic s důrazem na děti

Seminář zaměřený na design ulice je určený pro všechny, kdo se zajímají o mobilitu z pohledu dětí. 

Přijede k nám rakouský koordinátor evropského projektu Metamorphosis, který se zaměřuje na proměnu městských obytných čtvrtí s důrazem na děti. Ve spolupráci s autory bude bude v češtině vydána brožura „20 důvodů, proč bychom měli naše města transformovat“. Publikace bude účastníkům k dispozici. Nabízí odpovědi, proč bychom obytné čtvrti měli změnit v místa vstřícná k dětem. Brožura je výborným nástrojem pro každého, kdo se o toto téma zajímá, především však pro politiky a úředníky ve správě měst a obcí. Anglickou verzi je možné si stáhnout na tomto odkaze: https://www.dobramesta.cz/aktuality/962/inspirujeme-se-projektem-metamorphosis-aneb-o-promene-mestskych-obytnych-ctvrti-s-durazem-na-deti.

Přednostní právo k účasti budou mít členové platformy Partnerství pro městskou mobilitu. Setkání členů spolku proběhne v předvečer konference zaměřené na chytré plánování měst a obcí. 

Akci organizuje spolek Partnerství pro městskou mobilitu. 

Seminář je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Modul: Akce