15. 10. 2019
Proměna ulic s důrazem na děti

Proměna ulic s důrazem na děti

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, ve spolupráci s FGM-AMOR a Loendersloot Groep uspořádali workshop 

Proměna ulic s důrazem na děti,

který proběhl v Milevsku dne 15. října 2019. 

 

PROGRAM WORKSHOPU

První blok - Jak se daří zpracovávat SUMPy jak ve velkých, tak malých městech?

Hlavní host: Ruben Loendersloot, Loendersloot Groep traffic & mobility

  • Vyhodnocení závěrů z letní školy , která proběhla ve dnech 10. – 12. 9. 2019 v Praze. Případně otevření dalších otázek k první generaci SUMP. Upozorňujeme, že první zkušenosti z mezinárodní konference k SUMP z nizozemského Groningenu jsou dostupné na tomto odkaze: https://www.dobramesta.cz/plan-udrzitelne-mestske-mobility.
  • Jak na dopravu? Příspěvek partnera Czech Smart City Cluster.
  • Diskuse o přípravě strategického partnerství, o petici, o CityChangers, o vládní koncepci městské mobility.
  • Postřehy od Ruben Loendersloot, z nizozemské konzultační firmy Loendersloot Groep traffic & mobility. Rovněž si připomeneme závěry z Javoříčka z roku 2018 - https://www.cyklomesta.cz/novinky/911/v-javoricku-se-diskutovalo-o-kampani-city-changers.

 

Druhý blok – proměna ulic s důrazem na děti:

Hlavní host: Karl REITER, Austrian Mobility Research AMOR

Workshop zaměřený na design ulice je určený pro všechny, kdo se zajímají o mobilitu z pohledu dětí. 

Rakouský koordinátor evropského projektu Metamorphosis, který se zaměřuje na proměnu městských obytných čtvrtí s důrazem na děti, hledal společně se zástupci měst a regionů konkrétní způsoby, jak uplatnit obecná doporučení v praxi.

Ve spolupráci s autory byla v češtině vydána brožura „20 důvodů, proč proměnit ulice našich měst a obcí“. Originální anglickou verzi je možné si stáhnout na tomto odkaze.

Publikace nabízí odpovědi, proč bychom obytné čtvrti měli změnit v místa vstřícná k dětem. Brožura je výborným nástrojem pro každého, kdo se o toto téma zajímá, především však pro politiky a úředníky ve správě měst a obcí. K dispozici je v tištěné i v elektronické podobě.

Celá akce proběhla jako součást a příprava konference Promýšlíme své město, svou obec, která se konala ve dnech 16. – 17. 10. 2019 v Milevsku. 

 

Seminář je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Modul: Akce