Proměna ulic s důrazem na děti. - Inspirace ze SUSTRANS

28. 08. 2019

Dne 15. 10. 2019 od 15:00 proběhne v Milevsku workshop na téma Proměna ulic s důrazem na děti. Přijede k nám rakouský koordinátor evropského projektu Metamorphosis, který se zaměřuje na proměnu městských obytných čtvrtí s důrazem na děti. Ve spolupráci s autory byla v češtině vydána brožura „20 důvodů, proč bychom měli naše města transformovat“. Stáhnout si ji můžete na tomto odkaze.  Nabízí odpovědi, proč bychom obytné čtvrti měli změnit v místa vstřícná k dětem.

Dejme si jeden příklad, jakým způsobem lze aplikovat publikaci do praxe - z Velké Británie, ze SUSTRANS. Zveřejňujeme jejich novinku Spolu s partnery Sustrans usiluje o čistší vzduch ve čtvrti Tower Hamlets  a záleží jen na nás, zda ji uplatníme i v českém prostředí.

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2019/july/sustrans-works-with-partners-to-clean-up-air-in-tower-hamlets/

Ve spolupráci s londýnským sdružením pro bydlení a regeneraci městského okrsku Poplar HARCA a dvěma místními školami se snažíme vyčistit ovzduší v okolí zdejších škol a vytvořit bezpečnější prostředí, které dětem a celým rodinám umožní lépe dýchat.

Čistší vzduch a svoboda hrát si

Rozhodli jsme se, že 12. července odpoledne se z ulice Masjid Lane, kterou vlastní právě sdružení Poplar HARCA, stane zóna bez aut. Odstranění motorové dopravy z ulice vrátilo tento prostor lidem a umožnilo dětem a rodinám využívat ulici k hrám, jízdě na kole nebo koloběžce, a to s vědomím, že okolní vzduch je čistší a silnice bezpečná.

Viditelná změna ve volbě dopravy

Spolupráce s Poplar HARCA rozšiřuje naše bohaté zkušenosti s mnoha londýnskými školami a ukazuje, jak lze dosáhnout pozitivních změn.

V této části Tower Hamlets jsme zaznamenali jednoznačný posun ve způsobu dopravy do škol. Během let 2017-18 jsme se v naší práci zaměřili na 12 škol, kde v těchto letech podíl dětí, které do školy jezdí na kole a koloběžce nebo chodí pěšky, vzrostl o 6,8 %.

Pokud děti vidí své spolužáky, jak se do školy dopravují některým z aktivních způsobů, často to chtějí taky vyzkoušet.

Nastal čas, aby normální bylo něco jiného než dosud

Třídu Masjid Lane jsme proměnili v Ulici na hraní. Žije zde 700 obyvatel, jsou zde 2 školy a mešita, takže je normální, že v určitou denní dobu se po ulici pohybuje velké množství lidí.

V ranní špičce parkují auta na chodnících a vytlačují chodce a cyklisty na silnici. Ale teď nastal čas, kdy normální znamená něco jiného.

Je skvělé vědět, že rodiče a další místní obyvatelé žádají, aby před začátkem a koncem vyučování byla ulice otevřená jen lidem. Tahle Ulice na hraní je součástí našeho zapojení místní komunity, které ukazuje, jak věci mohou fungovat.

Ředitel londýnské pobočky Sustrans uvedl: „Spolupráci se školami a sdružením Poplar HARCA jsme si skutečně užili. Jsem rádi, že se nám podařilo uvést do života Ulici na hraní, která je prvním krokem k bezpečnějšímu a čistšímu ovzduší v okolí škol.“

Všechny londýnské školy se nacházejí v takových lokalitách, kde jsou překročeny limity SZO pro kvalitu ovzduší. Musíme nutně podniknout kroky ke změně a potřebujeme, aby národní vláda podpořila místní samosprávu v úsilí zajistit bezpečí dětem a rodičům, kteří do školy chtějí jezdit na kole a koloběžce nebo chodit pěšky. K tomu ale potřebujeme bezpečné dopravní komunikace kolem škol.

A dobrým začátkem je odstranit z jejich okolí motorovou dopravu alespoň v době před začátkem a koncem vyučování.

Je úžasné, že rodiče i další obyvatelé čtvrti se spolu s Poplar HARCA snaží o dlouhodobé zavedení zóny školní ulice a těším se na další spolupráci, díky které lidé budou moci volit aktivní způsoby dopravy bez obav, že dýchají špatný vzduch.

V budoucnu se budeme snažit o vytvoření dalších školních ulic, které pomohou zlepšit zdraví našich dětí.

Aby tyto ulice byly dlouhodobě úspěšné, musí mít propracovanou koncepci, která je vytvořena v úzké spolupráci s místní komunitou. A s tím může Sustrans pomoci.“

Ředitel pro partnerství ve sdružení Poplar HARCA Alex Jeremy říká: „Spolupráce se Sustrans na realizaci Ulice na hraní byla skvělá, zvlášť neocenitelné byly jejich již zavedené vazby s místními školami, vytvořené díky programu Bike It.

Naše sdružení je odhodláno řešit špatnou kvalitu ovzduší v našem okrsku, proto pořádáme řadu akcí, které zvyšují povědomí o této problematice, a také podnikáme přímá opatření. To vše ale můžeme realizovat jen ve spolupráci s partnerskými organizacemi, jako je Sustrans.

Chceme, aby naše ulice sloužily úplně všem a akce jako Ulice na hraní jsou jedním ze způsobů, jak udělat ranní dopravní špičku přijatelnější, zdravější a bezpečnější.“

Radní Kyrsten Perryová, která bojuje za práva chodců a cyklistů v radě městské části Tower Hamlets, říká: „Je úžasné vidět, jak koncepce Ulice na hraní funguje v reálu, s dětmi na kolech nebo při hře v prostoru kolem jejich školy.

Jako rada jsme prostřednictvím kampaně Breathe Clean učinili závazek vyčistit ovzduší v naší městské části. A to znamená jediné, přimět místní občany, aby méně často jezdili autem.

Investice, které realizujeme prostřednictvím programu Ulice pro život (Liveable Streets), pomáhají usnadnit a zatraktivnit udržitelné způsoby dopravy.

Děti v naší čtvrti mohou mít sníženou kapacitu plic až o 10 % proti celostátnímu průměru. Koncepce Ulice na hraní a Školní ulice nám pomáhají tento problém řešit.“

 

 

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Děti (Občan, tag38)

Aktuality