TVOŘÍME NOVÝ MĚSTSKÝ OPTIMISMUS

09. 09. 2019

Článek "Ovoce naší práce - Proč je městská mobilita tak důležitá pro budoucnost měst" stojí za přečtení. Je přeložen z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a právě zde vyšel tento článek, kde jsme našli i odstavec TVOŘÍME NOVÝ MĚSTSKÝ OPTIMISMUS. Stejnou cestou chce jít i spolek Partnerství pro městskou mobilitu, tvořit nový městský optimismus.

Celý článek: "Ovoce naší práce - Proč je městská mobilita tak důležitá pro budoucnost měst"

Během několika posledních let jsme mohli zaznamenat obrovský rozmach městské mobility, která současně hledala, co vše by mohla lidem nabídnout. Technologický pokrok urychlil rozvoj takových alternativ, které nabízejí pohodlí, jsou k dispozici okamžitě a umožňují lepší využití prostoru pro dopravu.

Tato řešení jsou velmi důležitá pro budoucí rozvoj měst. Vůbec poprvé v historii žije víc než 75 % evropské populace ve městech a podle předpokladů tohle číslo do roku 2050 vzroste až na 80 %. To znamená, že význam mobility pro kvalitu života ve městech také poroste. Problémy spojené s hustotou populace, s dopravními zácpami, znečištěním a udržitelností způsobuje městům bolest hlavy, kterou lze zmírnit díky novým, inovativním řešením v oblasti městské mobility.

Problémy narostly především v posledních deseti letech. Zatímco se města snažila zdokonalovat nabídku služeb veřejné dopravy, jako jsou metra, autobusy a tramvaje, jedna mezera na trhu tady byla pořád, a to mezi veřejnou a soukromou dopravou. Navíc dnešní obyvatel města často vyžaduje mobilitu udržitelnou, zdravější, pohodlnější a technologicky vyspělou.

ROZVOJ NOVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VE MĚSTECH

Klíčovým faktorem se stal nástup a rozvoj sdílené ekonomiky. Mladá generace je zodpovědná za koncept sdílení zboží, služeb a majetku a velmi rychle přijala trend vlastnit méně a sdílet více. Od půjčování domova, přeprodávání věcí, sdílení talentu až po společný prostor k práci či sdílené jízdy, sdílená ekonomika umožnila firmám pokročit ještě dál a vytvořit nový koncept sdílené mobility, který následně formoval myšlenku „městské mobility“ do termínu, který se dnes běžně používá v souvislosti s novou generací alternativních dopravních řešení, vytvořených konkrétně pro život ve městě.

PLNÍME POŽADAVKY DALŠÍCH GENERACÍ

Změněný postoj a přístup zákazníka urychlily rozvoj nových řešení v oblasti městské mobility. Spotřebitel je víc než jindy přístupný myšlence sdílení, ať už jde o společný prostor v zaměstnání, sdílení a pronájem domů a bytů nebo sdílení nářadí a nástrojů se sousedy prostřednictvím aplikací. Promítá se to i do oblasti městské mobility – obyvatelé měst jsou ochotni sdílet nejen auto v systému ridesharing, carsharing nebo carpooling, ale i další dopravní prostředky jako jízdní kola nebo koloběžky.

TVOŘÍME NOVÝ MĚSTSKÝ OPTIMISMUS

Jak města rostou, do popředí se pomalu dostává hnutí „optimistické město“ a to díky lidem, kteří se rozhodli podporovat alternativní způsoby městské mobility, jež pomáhají s řešením problémů týkajících se dopravní přetíženosti, cenové dostupnosti, znečištění a udržitelnosti. Obyvatelé měst se svobodně rozhodli přemýšlet o tom, jaký je jejich osobní dopad na město a život v něm a jak mohou sami pomoci vytvořit domov, který každému nabídne vysokou kvalitu života. Toto rozhodnutí zahrnuje například omezení jízd vlastním osobním autem nebo dodávkou, podporu kampaní za lepší infrastrukturu pro chodce a cyklisty nebo za častější užívání lehkých elektrických vozidel, jako jsou nákladní e-kola.

Zatímco v minulosti bylo vlastní auto znakem určitého statusu a symbolem svobody a schopnosti dostat se téměř kamkoliv, v současnosti se lidé rozhodli ocenit pohodlí a cenovou dostupnost. Auto už není nezbytností, lidé se chtějí vyhnout vysokým nákladům na nákup a údržbu auta, na pojištění a parkování, a stávají se městskými optimisty, kteří využívají cenově dostupné a udržitelné možnosti, které jejich město v oblasti mobility nabízí.

Autor Jaanaki Momaya

 


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality