Míříme do výšin. Malá a středně velká města: živé laboratoře pro inovace v oblasti mobility.

19. 10. 2019

Článek "Míříme do výšin. Malá a středně velká města: živé laboratoře pro inovace v oblasti mobility." stojí za přečtení. Je přeložen z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a právě zde vyšel tento článek.

Míříme do výšin. Malá a středně velká města: živé laboratoře pro inovace v oblasti mobility.

Autor Pasquale Cancellara

Tento článek uvádí příklady úspěšných opatření a projektů, které byly v oblasti mobility realizovány na územích menších a středně velkých měst. Cílem je ukázat, že i menší města jsou připravena se zapojit do současného procesu transformace dopravy.

SOUKROMÁ A VEŘEJNÁ SFÉRA SPOJUJÍ SÍLY VE PROSPĚCH ZMĚNY VE VYUŽITÍ DOPRAVY

Norská města Stavanger, Sola, Sandnes a Randaberg se snaží snížit hustotu provozu motorové dopravy v městských oblastech tím, že motivují zaměstnance, aby do práce i z práce jezdili veřejnou dopravou. Projekt HjemJobbHjem (domov-práce-domov), zaměřený na podnikatelský trh, zahájila společnost Kolumbus spolu s čtyřmi městy v roce 2015. doposud se do něj zapojilo 600 firem a 60 tisíc zaměstnanců.

Podle Siri Melbergové, vedoucí projektu HjemJobbHjem ve společnosti Kolumbus, je posun k udržitelné dopravě možný tehdy, pokud budeme schopni „poskytovat relevantní informace o službách veřejné dopravy, o její dostupnosti, a také o dopravě cyklistické a pěší. Součástí našich služeb je 30denní jízdenka na veřejnou dopravu, zapůjčení městských elektrokol, pořádání soutěží a akcí na pozemcích firem. Vyvinuli jsme i vlastní koncepci mobility s důrazem na zdravotní stránku a na mikromobilitu,“ uvedla Melbergová.

A funguje to. Podle studie Norského výzkumného centra a Univerzity Stavanger klesl počet osob, které do práce jezdí autem, a naopak vzrostl počet těch, kdo jezdí veřejnou dopravou. „Zaznamenali jsme, že velká část zaměstnanců omezila jízdy autem do práce jen na některé dny, a někteří dokonce v rámci projektu HjemJobbHjem definitivně přešli na jiné způsoby dopravy. A došlo k tomu ještě před zavedením nového systému mýtného v říjnu 2018. Zdá se tedy, že náš projekt motivuje zaměstnance k tomu, aby znovu přemýšleli o tom, jak se dopravují do práce, případně aby omezili počet cest autem,“ říká Daniel Müller-Eieová, profesorka na univerzitě ve Stavangeru.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality