Inspirace: Kvalitní plánování v Basileji

15. 10. 2019

Článek "Kvalitní plánování v Basileji" stojí za přečtení. Je přeložen z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a právě zde vyšel tento článek. Stejnou cestou chce jít i spolek Partnerství pro městskou mobilitu, podporovat kvalitní plánování.

V 7. ročníku ocenění EU SUMP zvítězila organizace Transport for Greater Manchester, která stojí v čele Polis. Další členská města Drážďany a Basilej byla úspěšnými skokany roku. Ceny byly vyhlášeny v Bruselu 21. března 2019. Thomas Mourey se snaží zjistit, proč v silné konkurenci uspěla právě tato tři města.

Plánování městské mobility má v Basileji dlouhou tradici. Podpora rozvoje všech způsobů dopravy včetně cyklistické byla hlavním cílem plánování města již od roku 1975. Díky této trvalé aktivitě je v současném kantonu Basilej-město rozdělení dopravy vyvážené a dokazuje, že dlouhodobá propagace a podpora veřejné a aktivní dopravy může být efektivní. Rozdělení dopravy v roce 2015: osobní auta 22 %, veřejná doprava 27 %, cyklistická doprava 17 %, pěší doprava 33 %.

První plán udržitelné městské mobility je v Basileji v těchto dnech ve fázi implementační. V centru plánu stojí cíle, které definuje kantonální ústava:

  • Zajistit bezpečnou, nákladově efektivní, ekologickou a energeticky úspornou mobilitu;
  • Veřejná doprava musí být na prvním místě;
  • Prosazovat atraktivní služby mobility na území aglomerace, rychlá dopravní spojení s dalšími významnými městy ve Švýcarsku, napojení na mezinárodní dopravní trati.

V basilejském PUMM jsou zohledněny i environmentální cíle kantonální ústavy: ochrana osob a životního prostředí před hlukem a dalšími nepříjemnými a škodlivými emisemi. Fakt, že udržitelnost má v plánování dopravy své důležité místo, ještě podpořily výsledky referenda z roku 2010 – obyvatelé kantonu hlasovali pro 10% snížení objemu osobní motorové dopravy do roku 2020. Tato čísla byla začleněna i do zákona o ochraně životního prostředí.

Na základě výše uvedených požadavků byly definovány čtyři hlavní cíle:

  1. Zvýšit kvalitu života a obyvatelnost
  2. I nadále zvyšovat dopravní obslužnost
  3. Zvýšit bezpečnost
  4. Zajistit nákladovou efektivitu

Tyto cíle se promítají do opatření, která upřednostňují udržitelné a prostorově efektivní způsoby dopravy nejen na krátké vzdálenosti na území kantonu, ale i na delší cesty tam, kde existují pohodlné, efektivní a udržitelné dopravní alternativy.

Opatření

Basilejský kanton vynaložil obrovské úsilí na začlenění multimodality do svého PUMM. Hlavním motivačním prvkem bylo snížit objem osobní motorové dopravy, kterou tvoří dojíždějící, omezit dopravní zácpy během dopravních špiček a podpořit udržitelné, ekologické a prostorově efektivní dopravní alternativy. Jedním ze systémů, které byly zavedeny s cílem motivovat veřejnost k pohybu po městě bez vlastního auta, je například kombinovaný lístek pro parkování auta a veřejnou dopravu.

Jako nejúčinnější a současně nejtrvalejší opatření se pravděpodobně jeví založení tzv. Pendlerfonds (fondu dojíždějících), který shromažďuje příjmy z parkování. Tento fond financuje projekty, které v rámci celé aglomerace mají prokazatelně pozitivní vliv na objem a způsob dopravy osob dojíždějících z a do Basileje. Mezi tyto projekty patří například vybavení pro systémy Bike&Ride a Park&Ride na strategicky významných železničních stanicích na území aglomerace.

Výsledky

Výrazné zvýšení počtu cyklistů i bezpečnosti a kvality ovzduší, to jsou další důkazy, které potvrzují efektivitu dopravní strategie a PUMM. Podíl vlastních osobních aut v Basileji je 334 aut na 1000 obyvatel, tedy značně podprůměrný. Bez auta je asi 52 % zdejších domácností.

Volba Basileje jako jednoho ze tří finalistů 7. ročníku cen EU SUMP, zaměřených na multimodalitu, je odrazem inspirativního charakteru tohoto kantonu.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Prezentace

basel.pdf (2 MB)
Aktuality