Velký Manchester: Prostřednictvím PUMM k multimodální mobilitě

10. 10. 2019

Článek "Kvalitní plánování - Velký Manchester: Prostřednictvím PUMM k multimodální mobilitě" stojí za přečtení. Je přeložen z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a právě zde vyšel tento článek. Stejnou cestou chce jít i spolek Partnerství pro městskou mobilitu, podporovat kvalitní plánování. Jsme ale na to dobře, oproti Manchesteru. Neznáme české město, ve kterém při cestách kratších než 2 km jede 45 % autem. 

Velký Manchester: Prostřednictvím PUMM k multimodální mobilitě

Ze tří oceněných finalistů cen EU SUMP je koncepce britské metropole nejpropracovanější a obsahuje nejambicióznější cíle, pokud jde o zajištění multimodality dopravního systému uvnitř města i v okolních oblastech. Koncepce rovněž vykazuje velmi silnou podporu aktivní mobilitě.

První PUMM britské metropole pod názvem Dopravní strategie 2040 pokrývá všechny důležité aspekty plánování udržitelné městské mobility a může sloužit jako vzor pro všechna města, kterým doposud jasný dlouhodobý plán chybí.

V současnosti lidé na území metropole denně vykonají 2,5 milionu cest kratších než 2 km, přičemž 45 % z nich ujedou autem. Kromě toho lidé denně auty ujedou 1,7 milionu cest delších než 2 km, které nezačínají nebo nekončí ve městě. Fragmentace řešení v oblasti mobility je překážkou pro rychlejší a plynulejší cesty na území Velkého Manchesteru. To dokazuje nezbytnost plánování pro všechny způsoby dopravy a pokrytí většího územního celku, než je samotné město.

Ve Velkém Manchesteru se rozhodli podpořit rozvoj všech způsobů dopravy a dosáhnout snížení počtu jízd autem. Městem přijatý PUMM klade silný důraz na to, aby lidé mohli snadněji a bezpečněji využívat pěší a cyklistickou dopravu. Pokud se to podaří, zvýší se současně míra fyzické aktivity a díky menšímu počtu aut v menších městech a rezidenčních čtvrtích se v těchto lokalitách bude lépe bydlet.

Ambicí organizace Transport for Greater Manchester, která plán připravila, je „vytvořit souvislou síť pěších a cyklistických tras, na silnicích i mimo ně, díky kterým se lidé bezpečně a pohodlně dostanou do klíčových destinací, jako jsou městská a místní centra, zaměstnanecké zóny, zdravotnická a vzdělávací zařízení, volnočasová zařízení a dopravní stanice“. Prvním krokem bylo zveřejnění podrobného návrhu pěší a cyklistické infrastruktury ve Velkém Manchesteru, a to ve spolupráci s 10 místními úřady.

Dalším krokem k rozvoji aktivní mobility bylo přijetí dílčí strategie „Ulice pro všechny“.

Vizí metropole a celého regionu je snížit do roku 2040 podíl cest vykonaných autem na 50 % a méně. Zbývajících 50 % představuje veřejná, pěší a cyklistická doprava.

 

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Prezentace

Manchester.pdf (1 MB)
Aktuality