Ministerstvo jde příkladem – získalo cenu pro zaměstnavatele přátelského k cyklistům

26. 09. 2019

Žel zpráva není z České republiky, ale je pro nás skvělou inspirací.

Severoirské ministerstvo pro infrastrukturu (Department for Infrastructure, DfI), které zodpovídá za podporu a rozvoj pěší a cyklistické infrastruktury na území Severního Irska, dokázalo, že i v praxi žije to, co hlásá, když se stalo teprve druhou organizací ze zemí Spojeného království, která obdržela mezinárodní ocenění pro zaměstnavatele s přátelským přístupem k cyklistům.

Aby ministerstvo dosáhlo na stříbrnou akreditaci v tomto programu, muselo prokázat, že splňuje celou řadu přísně nastavených pravidel.

Program Cycle Friendly Employer (CFE-UK) je součástí projektu EU „Bike2Work“ a jeho náplní je pomáhat lidem, aby mohli jezdit do práce na kole. V rámci programu může organizace získat bronzovou, stříbrnou nebo zlatou akreditaci.

Program je jediným mezinárodním standardem pro dojíždění do práce na kole a uznáním přínosů, které má tato aktivita jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Pro dosažení na stříbrnou akreditaci se ministerstvo muselo zavázat k tomu, že zajistí vlastní jízdní kola, která budou dostupná pro zaměstnance. Tento vozový park musí zahrnovat i nákladní jízdní kola nebo skládací kola Brompton. Dalším nezbytným opatřením jsou bezpečné parkovací prostory a sprchy na ústředí ministerstva v Belfastu.

Ministerstvo pro infrastrukturu je teprve druhou organizací na území Spojeného království, která byla takto oceněna. První byla Queen’s University v Belfastu, která v loňském listopadu dosáhla dokonce na zlatou akreditaci.

V zemích Spojeného království program oficiálně zajišťuje organizace Cycling UK ve spolupráci se Sustrans, která poskytuje audity a poradenství pro firmy v Severním Irsku.

Projektový manažer Cycling UK James Palser se vyjádřil takto: „Jsem nadšený, že mohu představit ministerstvo pro infrastrukturu jako držitele stříbrné akreditace v programu Cycle Friendly Employer. Je úžasné, že vládní instituce, která je zodpovědná za rozvoj cyklistiky v celém Severním Irsku, praktikuje to, co hlásá, a usnadňuje cestu do práce na kole i svým zaměstnancům.

Tímto přístupem funguje ministerstvo jako příklad pro další firmy a organizace v celé zemi.“

Vládní program

Andrew Grieve je vedoucím odboru ministerstva pro pěší a cyklistickou dopravu: „Ministerstvo pro infrastrukturu se zavázalo k plnění vládního programu, především cíle zaměřeného na zvyšování podílu pěší, cyklistické a veřejné dopravy na přepravě. Jedním ze způsobů, jak tento cíl splnit, je usnadnit zařazení cyklistiky do každodenního života, tedy pro účely nakupování, dojíždění do práce, do školy atd.

Jsme nadšení, že můžeme být jednou z prvních organizací na území Spojeného království, která se do programu CFE zapojila a která navíc získala stříbrnou akreditaci. Program organizacím ukazuje, co vše mohou dělat, aby víc jejich zaměstnanců jezdilo na kole.

Ministerstvo přijalo v nedávné době několik opatření, která zaměstnancům i zdejším návštěvníkům usnadňují dopravu na kole, a na základě doporučení od Cycling UK nás čekají další kroky.“

Dianne Whyteová ze Sustrans k tomu říká: „Již dlouho spolupracujeme s ministerstvem pro infrastrukturu a společně se snažíme zdokonalit jeho politiku a strategii ve prospěch cyklistů. Prostřednictvím programu Leading the Way chceme zaměstnance ministerstva motivovat k aktivnějším způsobům dopravy. Proto nás nadchlo stříbrné ocenění pro tuto instituci a věříme, že bude sloužit jako inspirace i pro další zaměstnavatele.“

Pravidelný pohyb, do kterého nezastupitelně patří i jízda na kole do práce, pomáhá snižovat stres v práci a přispívá k duševnímu i tělesnému zdraví a pohodě. Zaměstnanci, kteří jezdí do práce na kole, mají také nižší absence v zaměstnání.

Zjistěte víc o programu Cycle-Friendly Employer Accreditation Scheme

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/news/department-infrastructure-sets-example-winning-award-cycle-friendly-employer

Zveřejněno dne 11. 4. 2019

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality