Partnerství: základní podmínka úspěchu

18. 12. 2019

„Lidská představivost má ohromnou sílu. Rozum člověka posune z A do B. Představivost Tě dostane kamkoliv."

Dávný výrok Alberta Einsteina posloužil jako hlavní motto nového zpravodaje Partnerství pro městskou mobilitu.  Poslední číslo s tématem PARTNERSTVÍ se zamýšlí nad komunikací mezi námi, nad principem partnerství. Ano, pokud chceme řešit dopravu a mobilitu ve městech, bez vzájemné komunikace se neobejdeme. Jen problém je v tom, že každý by ji chtěl řešit trochu jinak. 

Fungující partnerství je hlavní podmínkou na místní i národní úrovni, zároveň je to jedna z nejtěžších věcí. To potvrzují i odpovědi v naší anketě, jejíž výsledky najdete uvnitř čísla. Zpravodaj je ke stažení na stránkách spolku Partnerství pro městskou mobilitu

K vytváření partnerství směřuje i tzv. Příbramská výzva. O co jde? 

Dne 19. března 2020 se v Příbrami bude konat setkání českých měst, které bude spojené s podpisem „Příbramské výzvy“. Jde o iniciativu několika municipalit, které mají zájem připravit si plán mobility s respektováním osmi principů převzatých z evropské metodiky. Nová evropská metodika byla představena mj. na konferencích v Groningenu a v Praze.

Osm principů pro udržitelnou městskou mobilitu.

  1. Založíme plán udržitelné mobility na „funkční městské oblasti“.
  2. Spolupracujeme napříč institucemi.
  3. Zapojujeme občany a všechny zúčastněné strany.
  4. Budoucí výkon dopravního systému zakládáme na důkladném posouzení.
  5. Definujeme dlouhodobou vizi a jasný prováděcí plán.
  6. Integrujeme jednotlivé druhy dopravy.
  7. Pravidelně se vracíme k výstupům prostřednictvím monitoringu a hodnocení.
  8. Dáváme důraz na kvalitu dokumentu.

Můžeme psát o trendech v městské mobilitě, ale možná zajímavější je uvažovat nad tím, co skutečně odlišuje běžná města od těch skutečně atraktivních, kde se dobře žije. Na stránkách Akademie městské mobility budeme i nadále informovat o aktivitách, které k tomu směřují.


Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Ke stažení:

newsletter_2019_12_web.pdf (2.7 MB)
Aktuality