Novinka z jiné planety - zákon o aktivní dopravě.

07. 02. 2018

Je jednoduché přeložit zahraniční článek, pak jej zveřejnit a zkusit ho aplikovat v českém prostředí. Proč ne, ale myslíme si, že tato novinka je na české poměry dost silné kafe. Představte si, kdyby u nás byl vydán zákon o aktivní mobilitě, o podpoře cyklistické a pěší dopravy. A to není vše. Za dalších pět let se udělá průzkum, zda se naplňuje. Tak si představte, že to se stalo ve Walsu a za tím stojí organizace SUSTRANS, o které jsme nedávno psali.

Novinku si můžete přečíst níže, ale jednu větu jsme si vypůjčili: "Psaní zákonů a navrhování strategií jde ve Walesu dobře, ale prosazování v praxi až příliš často pokulhává". Asi to funguje všude stejně. Co si z toho můžeme odnést my Češi? Například nyní je aktuální téma zpracování plánů městské mobility. Ano, psaní tohoto dokumentu nám jde dobře, ale prosazování v praxi až příliš často pokulhává. Dáváme důraz na procesní část, jak se má zpracovat, ale zapomínáme na výstupy, které mají konkrétně ovlivnit dopravu ve městech. Kdysi dávno byl také připraven systémový koncepční dokument - Nepopsaný list papíru. Ten pro jistotu ani nebyl v našich městech implementován.

A NANÍ PŘEKLAD TAKOVÉ JEDNÉ POHÁDKY:
Výbor shromáždění pro hospodářství a infrastrukturu nedávno oznámil, že má v úmyslu prozkoumat úspěšnost Zákona o aktivní dopravě.

Zákon byl schválen v roce 2013 a byl vůbec prvním svého druhu na světě. Zákon cílí na místní a regionální samosprávu, od které vyžaduje, aby cíleně zlepšovala podmínky pro osoby, které každodenně dojíždějí na kole nebo chodí pěšky.

Tento zákon navazuje na kampaň Sustrans a v platnosti je od roku 2014. Zákon ukládá orgánům místní a regionální samosprávy povinnost mapovat trasy, které lidé denně využívají pro účely pěší a cyklistické dopravy, a stanovit plány nezbytné pro budoucí úpravy. Cílem je, aby každá samospráva dokázala vybudovat síť bezpečných, souvislých a pohodlných tras, které lidem umožní zbavit se auta a kratší cesty absolvovat pěšky či na kole.

Výbor shromáždění se bude dotazovat ministrů a úředníků velšské vlády na to, jak je zákon realizován v praxi, a bude naslouchat i dalším zainteresovaným stranám.

V komentáři k tomuto vyjádření se vyjádřil národní ředitel Sustrans Cymru Steve Brooks:

„Srdečně vítáme tento krok národního shromáždění, které se rozhodlo prověřit, jak kvalitně probíhá prosazování tohoto velmi důležitého zákona. Psaní zákonů a navrhování strategií jde ve Walesu dobře, ale prosazování v praxi až příliš často pokulhává".

Vzhledem k tomu, že Sustrans vedl kampaň za vznik zákona, velmi nám záleží na jeho řádném a kvalitním prosazování. Velšská vláda i jednotlivé místní úřady sice udělaly pro začátek dost, stále je však spousta práce před námi.

Výbor shromáždění má skvělou příležitost podrobně prozkoumat, co při zavádění zákona funguje, co nefunguje, a poskytnout vládě zpětnou vazbu o tom, co a jak zlepšit. Zásadní je otázka financování, a pokud chceme vidět výsledky, musí velšská vláda investice v této oblasti zvýšit. Potřebujeme ale také přijmout opatření, která lidem pracujícím v sektoru dopravy pomohou tento zákon lépe pochopit, a následně uvést do praxe.“

Překlad: Asociace měst pro cyklisty

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/news/welsh-assembly-inquiry-walking-and-cycling-law-welcomed-sustrans-cymru?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=9063100_The%20Network%20January%202018&utm_content=Welsh%20assembly%20footer&dm_i=6EB,5E94S,MOUJV,KVKA2,1

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality