MMR: Na rozvoj regionů půjde půl miliardy korunu

18. 10. 2016

Obnova a rozvoj venkovských oblastí je jednou z priorit Ministerstva pro místní rozvoj. Od 18.10.2016 lze žádat dotaci na opravu místních komunikací, kapliček, ale třeba i na projekty komunitního života v obci či projekty spolupráce obcí. Stranou nezůstanou ani vítězové soutěže Vesnice roku. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od dnešního dne 18. října až do 30. prosince 2016.

Tato webová stránka je sice prioritně určená především městům, ale pokud se vytvoří podmínky pro propojení měst a obcí sítí účelových a místních komunikací a cyklistických stezek, vždy to bude mít pozitivní vliv na mobilitu občanů a je jedno, zda žijí ve městech, nebo obcích.

V příštím roce Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří v obcích do tří tisíc obyvatel hned několik druhů projektů. Na rekonstrukce místních komunikací je připraveno 250 milionů korun, na obnovy drobných sakrálních staveb v obci je to 35 milionů korun, na  podporu zapojení generací do komunitního života v obci 178 milionů korun, na podporu spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 7 milionů korun a vítězové soutěže Vesnice roku obdrží celkem 30 milionů korun.
 
Možnými žadateli jsou obce na území České republiky, jejichž počet obyvatel nepřesáhne 3 000. Výše dotace na jeden projekt se dle jednotlivých dotačních titulů pohybuje mezi 50 a 80% uznatelných nákladů, maximálně pak 200 tisíc až 1 milion korun opět dle dotačního titulu.
 
Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu podprogramu, hodnotících kritérií najdete zde.

 

Ke stažení :

2017_PORV_117D815_Zasady.pdf (385 kB)
Aktuality