Na jakých principech je postaveno vzdělávání udržitelné mobility?

09. 08. 2018

Přístup ke strategickému plánování mobility, plánovaná opatření i strategie financování se mohou lišit stát od státu, nebo dokonce město od města v rámci jedné země. I přesto mohou být zkušenosti jiných měst a států velmi přínosné. Není přece nutné znovu objevovat kolo. Na druhé straně informace nejsou ty nejdůležtější. Je potřeba být ochoten se vzdělávat a nebát se o věcech komunikovat. Takže:

  • Zachovejte angažovanost města při přípravě a realizaci PUMM. Plány, které připravují výhradně externisté, pravděpodobně nepřinesou ta nejlepší řešení problémů ve vašem městě.
  • Usilujte o co nejlepší přijetí intervencí, které město musí udělat v oblasti dopravy – veškeré plánování provádějte inkluzivním a participativním způsobem. Takový postup rovněž zvyšuje důvěru mezi veřejnou správou a občany města.
  • Využijte proces přípravy PUMM k identifikaci nedostatečných kapacit ve vašem městě a k jejich řešení (vzdělání zaměstnanců, technická vybavenost).
  • Buďte kreativní: při přípravě strategie financování vašeho PUMM si představte různé scénáře, které mohou nastat.

Veškeré informace, webové portály a publikace jsou sice dobré, ale není nad osobní přístup a angažovanost.

Naše pomoc spočívá jen ve vytvoření webového portálu Akademie městské mobility – www.dobramesta.cz . Hlavním koordinátorem iniciativy je Ministerstvo dopravy ČR. Odbornou garanci nad portálem převzaly hned tři vysoké školy: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, VŠB Ostrava a Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích. Spolupracuje se také s Centrem dopravním výzkumu, v.v.i. Správcem a majitelem webového portálu je Asociace měst pro cyklisty, která tak chce upozornit na skutečnost, že bez seriozního základu nelze hovořit o podpoře cyklistické dopravy.

Akademie městské mobility se mimo jiné opírá o tyto publikace:

  • European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans http://www.eltis.org/mobility-plans (dostupné v několika jazycích)
  • Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) http://eltis.org/content/sump-process (dostupné v několika jazycích)
  • The SUMP challenges Toolkit – Dedicated guidance on 1) Participation, 2) Cooperation, 3) Measure Selection, 4) Monitoring and Evaluation http://www.sump-challenges. eu/kits (dostupné v několika jazycích)
  • SUTP technical document #13: Urban Mobility Plans – National approaches and local practice http://www.sutp.org/en/resources/publications-by-topic/technical-documents.html (dostupné v několika jazycích)
  • Urban Mobility Plans Links to documents and strategies http://www.sutp.org/en/resources/ publications-by-topic/land-useplanning-and-demand-management.html (dostupné pouze anglicky)
  • MobiliseYourCity supports local governments in developing countries to plan sustainable urban mobility in order to develop more inclusive, liveable and economically efficient cities, and reduce GHG emissions. mobiliseyourcity.net

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality