Méně dopravy je opravdový a obtížný posun paradigmatu

16. 08. 2018

Na počátku bylo slovo: pane veličentsvo, potřebujeme silnici! A jak to dopadlo?

Vedou se diskuse, hádky, tvoří se koalice s různými názory:

A. Udržitelný rozvoj? Ekonomický, sociální, ekologický! Odlišný pohled na věc:

1.Ekonom: doprava je klíčovým zdrojem růstu: čím víc dopravy a čím levnější, tím je ekonomicky výhodnější!

2.Politik: doprava je klíčovým zdrojem pro všechny: čím víc dopravy a čím cenově dostupnější, tím je sociálně výhodnější!

3.Biolog, chemik, environmentalista: doprava ničí, čím víc dopravy a čím levnější, tím méně ekologicky přínosné to je!

B. Podpořit růst dopravy, nebo ne?

 • 1.Ekonomové + politici + uživatelé aut: ANO! Víc silnic, levnější doprava, konec dopravním zácpám, víc parkovacích míst!
 • 2.Environmentalisté: chraňme životní prostředí: NE!

A konflikt mezi “více dopravy” a “méně dopravy” se zhoršuje! Takže můžeme:

 1. buď zajistit mobilitu a plynulý provoz na mnoha silničních komunikacích,
 2. nebo snížit míru znečištění a naplnit ekologické normy.

Jak se dostat z té pasti ven? (Jak mohu zvýšit svoje osobní výhody, pokud se mi zdají příliš omezené?)

 1. Přínosy výhradně pro mě: privatizace
 2. Náklady by měli platit ti druzí: externalizace:
 • jiní lidé/komunity daně, hluk, znečištění…
 • jiné regiony (prostor) NOx, přízemní ozón, odpad, …
 • jiné generace (čas) půjčky, CO2, ozón ve stratosféře …

Pokud jiní lidé, jiné oblasti nebo generace musí platit za naše výsady, pak jsou veškerá rozhodnutí neefektivní: plýtváme zdroji / plýtváme spokojeností.

Takže: co dělat, jak postupovat?

Už nikdy nezaměňujte dostupnost/mobilitu s dopravním provozem!

 1. Zaměřte se na lidskou potřebu dostat se tam, kde potřebuji: vždy nejprve definujte nedostatky v této oblasti (např. matky se nedostanou k lékaři, potraviny se nedostanou na venkov, zaměstnanci se nedostanou na pracoviště, lékař se nedostane k nemocným, …)
 2. Poté vypracujte soubor opatření, která řeší/snižují tyto nedostatky
 3. Zvolte takové opatření, které problém řeší při co nejmenším provozu: menší provoz znamená méně nákladů, což znamená větší efektivitu: a o to větší rozvoj!
 4. Větší provoz je nákladnější: uživatelé musí pokrýt veškeré náklady!
 5. Veškeré náklady := osobní náklady + sociální náklady + environmentální náklady. Internalizace všech interních i externích nákladů je zcela zásadní.

Jak by mělo vypadat vaše město/váš svět v budoucnosti?

Každý návrh prověřte pomocí následujících otázek:

 • I: Jsme schopni uspokojit méně lidských potřeb (horší dostupnost, vše je vzdálenější)?
 • II: Objem dopravy narůstá (počet aut/kilometrů)?
 • III: Přesunujeme náklady na dopravu na jiné, omezujeme možnosti budoucím generacím (tj. ropa, klima, půda atd.)

Pokud na některou otázku odpovíte ANO, promyslete to prosím znovu…

Nebo: Jen si představ svůj spravedlivý, efektivní, sociální a čistý svět s reálnými cenami (uživatelé platí veškeré náklady), a pak se ptej:

“Přivítali by lidé tvůj návrh nebo by ho považovali za zbytečný, škodlivý a špatný?”

Méně dopravyje opravdový a obtížný posun paradigmatu

 • Neekologické není ekonomické , protože systém se zhroutí.
 • Neekologické není sociální, protože chudí trpí jako první a nejvíc.
 • Neekonomické není ekologické, protože jde o plýtvání zdroji.
 • Neekonomické není sociální, protože chudší by mohli mít víc.
 • Nesociální není ekonomické, protože produktivita by mohla být větší.
 • Nesociální není ekologické, protože chudým na tom nezáleží.
 • Udržitelný rozvoj je jen jeden: životní prostředí + ekonomika + sociální společnost


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Prezentace

Sirsi_kontext.pdf (809 kB)
Aktuality