Kdy na našich školách začne systematická podpora aktivní mobility?

29. 10. 2018

Dnes si připomínáme Světový den cévní mozkové příhody. Ta se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v ČR. Nechceme ale strašit. Základem je prevence a pokud možno se pohybovat jak je to jen možné. Proto tak s oblibou hovoříme o aktivní mobilitě, proto hovoříme o chůzi a o jízdě na kole. Řada zajímavostí je dostupná na tomto odkaze. Nicméně nemělo by to být jen o informacích, ale i konkrétních aktivitách.

Jednoz i nich je i  společná iniciativa Sustrans a Rady města Crowley - School Mark. Jejím cílem je pomoci školám s podporou a rozvojem kultury aktivní mobility. Úkolem iniciativy je zvýšit počet dětí, které do školy jezdí na kole či koloběžce nebo chodí pěšky. V současnosti pracujeme se 17 školami na území celého městského obvodu.

Níže uvádíme zprávu o katolické základní škole Panny Marie, Královny nebes, která jako první ze všech škol v jihoanglickém městě Crawley dosáhla na Gold School Mark, nejvyšší stupeň ocenění, které je součástí programu rozvoje aktivní mobility.

Slavnostního vyhlášení se kromě zástupců Sustrans zúčastnil i starosta Crawley pan Carlos Castro a radní města Geraint Thomas a Peter Smith: "Škola s námi spolupracuje již od dubna 2011, v posledních čtyřech letech právě v programu School Mark. V roce 2015 škola získala bronzovou medaili, v roce 2016 stříbrnou a nyní zlatou."

Zlaté ocenění získala škola prostřednictvím závazku, který učinili školní šampionka Bike It paní De Langová a vedoucí učitel pan Melia: "Vzrostl počet dětí, které se do školy dopravují na kole, na koloběžce nebo pěšky."

Díky spolupráci s nadšeným koordinátorem projektu Bike It Sustrans se škole podařilo shromáždit celou řadu důkazů, které jsou nezbytné pro získání této náročné ceny. Jde například o důkazy o tom, že od roku 2011, kdy začala naše spolupráce, klesl podíl dětí, které jezdí do školy autem, a to o 9 %. A naopak počet dětí, které se dopravují na kolech, koloběžkách nebo pěšky, vzrostl o 6 %.

Kroky směřující k ocenění jsou strukturované tak, aby děti dostaly maximální možnost samy se rozhodnout, zda chtějí do školy jezdit na kole nebo chodit pěšky, a mohly si užívat všechny výhody s tím spojené.

Součástí celé této cesty byly vzdělávací a zábavné akce jako snídaně Bike It, pořádané jednou měsíčně, workshopy pro cyklisty nebo závazek školy podílet se na podpoře cyklistické i pěší dopravy jak v rámci politiky školy, tak v rámci celé obce.

Jízda na kole posiluje zdraví i přátelství

James Cleeton, ředitel sekce Sustrans pro jižní Anglii: „Blahopřeji všem, kdo se spolupodíleli na tomto úžasném úspěchu – zlatý stupeň ceny School Mark je uznáním závazku, který škola udělala pro rozvoj aktivní mobility, a jejího odhodlání povzbuzovat děti i rodiče a celou komunitu, aby si jako způsob dopravy zvolili jízdní kolo, koloběžku nebo chůzi. Zdravotní přínosy vyšší fyzické aktivity mezi dětmi i rodiči máme dobře zdokumentované. Začlenění fyzické aktivity do našich škol neprosívá jen životnímu prostředí, jde i o společenskou aktivitu, která posiluje přátelství i naši odolnost vůči stresu a osamělosti.“

Toto ocenění je skutečně zasloužené

Oslavy pokračovaly i po předání ocenění zástupcům školy. Náš koordinátor projektu Bike It provedl ve škole bezpečnostní návštěvu. Kromě toho jsme uspořádali i výzvu pro skupinu žáků 6. třídy, kteří během přestávky měli co nejrychleji šlapat na nepohybujícím se jízdním kole na vzdálenost 5,3 km. Žák, který byl nejrychlejší a dosáhl rychlosti 50 km/h, vyhrál cyklopočítač.

V plánu je i zábavný den pro BMX kola nebo akce zaměřená na maximální viditelnost kola a cyklisty.

Vyjádření starosty Carlose Castra: „Spousta místních dala jasně najevo, že chtějí víc chodit pěšky a jezdit na kole. Programy jako tento, které podporují a motivují k aktivní dopravě celé rodiny, nám mohou pomoci.“

Radní Geraint Thomas řekl: „Program School Mark je úžasná iniciativa, která pomáhá zlepšit životní prostředí v okolí škol a motivovat rodiny k častější fyzické aktivitě. Podobné iniciativy jsou prospěšné pro celou obec.“

A radní Peter Smith: „Těší nás a povzbuzuje pozitivní reakce všech, kdo patří k Základní škole Panny Marie, Královny nebes. Pracovali velmi tvrdě na svém úspěchu, ale současně zažili i spoustu zábavy, a ocenění si zasloužili.“

Víc o naší práci se školami zde

https://www.sustrans.org.uk/news/primary-school-first-crawley-achieve-gold-school-mark-status


Štítky: Děti (Občan, tag38)

Aktuality