54 států se brzy dočká podrobného návodu na to, jak do roku 2030 zdvojnásobit podíl cyklistiky

03. 02. 2019

Dvojnásobný podíl cyklistické dopravy je ambiciózním cílem strategického dokumentu Celoevropský generální plán na podporu cyklistiky, na kterém spolupracuje 54 členských států Světové zdravotnické organizace z celé Evropy. Tento plán bude po svém dokončení pro některé státy vůbec prvním vodítkem v oblasti podpory cyklistiky na národní úrovni.

Na druhé straně je třeba se ptát, co si z něho vezme Česká republika. Jsme rádi, že Asociace měst pro cyklisty mohla se spolupodílet na tvorbě tohoto dokumentu. Netrpělivě nyní očekáváme schválení tohoto návrhu nejen proto, že půjde o výsledek pětileté intenzivní spolupráce, ale především pro široký charakter tohoto dokumentu, který zahrnuje opravdu rozsáhlý soubor mezioborových politických cílů. Vypadá to, že říjen 2019 by mohl být pro cyklistiku dobrým měsícem.

Aktualizovaný návrh Panevropského hlavního plánu na podporu cyklistiky byl v současnosti předložen k projednání v programu THE PEP (Panevropský program pro zdraví, dopravu a životní prostředí). Tato společná iniciativa Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) pod vedením Rakouska a Francie požádala Partnerství pro cyklistiku (program bývalé neformální Sítě národních cyklokoordinátorů při ECF), aby připravilo návrh plánu na podporu cyklistiky pro celý evropský kontinent. Výsledkem dalších deseti partnerských mítinků je tento aktualizovaný návrh, který bude ke konečnému schválení předložen na 5. zasedání THE PEP na vysoké úrovni, jež proběhne 22. – 24. 10. 2019. ECF celou dobu intenzivně usilovala o to, aby cíle, které plán stanovuje, byly maximálně ambiciózní. Vzhledem k tomu, že plán se týká států s tak nesmírně odlišnými podmínkami pro rozvoj cyklistiky, jako jsou například Holandsko a Ázerbájdžán, domníváme se, že výsledek bude víc než povzbudivý!

Návrh plánu definuje pět politických cílů, které mají být splněny do roku 2030:

 1. Zdvojnásobení podílu cyklisticky v celém regionu a zvýšení podílu cyklistiky v každém jednotlivém státě.
 2. Příprava a realizace národní cyklistické politiky s podporou národního plánu pro rozvoj cyklistiky ve všech členských státech UNECE a Regionální kanceláře WHO pro Evropu.
 3. Zvyšování bezpečnosti cyklistů v členských státech UNECE a WHO; snižování počtu úmrtí a vážných zranění cyklistů na cyklokilometr ročně až na polovinu.
 4. Integrace cyklistiky do všech politik a strategií, které se týkají oblasti lidského zdraví.
 5. Integrace cyklistiky do územního plánování a plánů rozvoje měst, obcí a regionů, a to včetně infrastruktury.

Naplnění vytčených cílů by přineslo řadu výhod – zdvojnásobení podílu cyklistů by podle výpočtů provedených s využitím nástroje Světové zdravotnické organizace HEAT for Cycling mohlo zabránit až 30 000 předčasných úmrtí ročně. Z toho vyplývají nepřímé ekonomické přínosy ve výši 78 miliard euro ročně.

Návrh stanovuje 30 politických doporučení, které by v závislosti na svých vlastních národních podmínkách mohly přijmout jak signatářské, tak i další státy. Doporučení jsou rozdělena do 10 kategorií:

1 PŘÍPRAVA A REALIZACE NÁRODNÍCH CYKLISTICKÝCH POLITIK A STRATEGIÍ S PODPOROU NÁRODNÍHO CYKLISTICKÉHO PLÁNU

 • 1.1 Příprava (a/nebo aktualizace) a realizace národního cyklistického plánu
 • 1.2 Vytvoření silných „cyklistických pracovních skupin“ & jmenování národního cyklistického koordinátora
 • 1.3 Vytvoření národního znalostního centra / “Cyklistické akademie” pro účely vzdělávání odborníků a zvyšování dovedností

2 AKTUALIZACE REGULAČNÍHO RÁMCE PRO PODPORU CYKLISTIKY

 • 2.1 Posouzení možností pro integraci regulačních předpisů na podporu cyklistiky a zvýšení bezpečnosti cyklistů do vnitrostátních pravidel silničního provozu
 • 2.2 Snížení limitu pro nejvyšší povolenou rychlost zajistí vhodnější podmínky pro pohyb cyklistů na dopravních komunikacích
 • 2.3 Aktualizace a harmonizace specifických regulačních pravidel pro motorová vozidla a jejich vybavení

3 ZAJIŠTĚNÍ UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉ INFRASTRUKTURY PRO CYKLISTY

 • 3.1 Definování a další rozvoj metodologie a monitoring realizace transevropské cyklistické sítě
 • 3.2 Koordinování přípravy, realizace a údržby transevropských, národních, regionálních a místních sítí cyklotras a cyklostezek
 • 3.3 Standardizace cyklistické infrastruktury

4 UDRŽITELNÉ INVESTOVÁNÍ A EFEKTIVNÍ MECHANISMY FINANCOVÁNÍ

 • 4.1 Nastavení udržitelných národních programů financování rozvoje cyklistiky
 • 4.2 Zahájení úzké spolupráce s mezinárodními finančními institucemi, která pomůže zajistit financování cyklistické infrastruktury v rámci investičních plánů pro cyklistickou infrastrukturu
 • 4.3 Zohlednění cyklistiky a jejího vlivu v investičních rozhodnutích

5 ZAČLENĚNÍ CYKLISTIKY DO PROCESŮ PLÁNOVÁNÍ A PODPORA MULTIMODALITY

 • 5.1 Začlenění cyklistiky do všech plánů týkajících se infrastruktury
 • 5.2 Zohlednění cyklistiky v územních plánech a stavebních předpisech
 • 5.3 Podpora multimodality mezi veřejnou, cyklistickou a pěší dopravou

6 PODPORA CYKLISTIKY PROSTŘEDNICTVÍM POBÍDEK A MANAGEMENTU MOBILITY

 • 6.1 Zavedení fiskálních pobídek na podporu rozvoje cyklistiky
 • 6.2 Finanční podpora pro jízdní kola (elektrokola, nákladní kola atd.) vhodná pro komunity, spolky, firmy a spotřebitele
 • 6.3 Podpora cyklistiky prostřednictvím managementu mobility

7 POSÍLENÍ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

 • 7.1 Využití cyklistiky jako nástroje na podporu fyzické aktivity a zdraví obyvatel  
 • 7.2 Zdůrazňování zdravotních přínosů jízdy na kole a jejich začlenění do příslušných politik a strategií
 • 7.3 Posílení bezpečnosti cyklistů

8 ZKVALITNĚNÍ STATISTIK NUTNÝCH PRO EFEKTIVNÍ MONITORING A BENCHMARKING V OBLASTI CYKLISTIKY

 • 8.1 Zajištění spolehlivých statistických údajů, které jsou nezbytné pro monitorování stavu cyklistiky
 • 8.2 Pomoc státům při shromažďování souvislých a srovnatelných údajů na mezinárodní úrovni
 • 8.3 Rozvoj a praktické využití společných nástrojů, které pomohou zdůraznit přínosy cyklistiky

9 ROZVOJ CYKLOTURISTIKY

 • 9.1 Zakládání národních koordinačních center pro cykloturistiku
 • 9.2 Vytvoření národního programu na podporu služeb přátelských vůči cyklistům
 • 9.3 Přijetí a implementace vnitrostátních norem pro značení sítí cyklotras

10 VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

 • 10.1 Zavedení otevřených norem pro výměnu dat
 • 10.2 Využití chytrých dat pro rozvoj kvalitních podmínek pro cyklisty
 • 10.3 Podpora inovativních jízdních kol pro účely logistiky

Autor Fabian Kuester

Upraveno: Asociace měst pro cyklisty

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/54-countries-soon-have-detailed-guidance-how-double-cycling-across-region-2030

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality